Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jakub Kašpar

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Jakub Kašpar, Petr Kříž

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

10. září 2020 bylo v Bad Schandau podepsáno memorandum, kterým se chráněná území na řece Labi spojila do neformální iniciativy Elbe Parks. Inspirací byla starší a úspěšná „sestra“ Danube Parks. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tušsko – konec světa na okraji Evropy

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Flousek, Lenka Jandová, Jindřich  Chlapek, Michael Hošek, Jakub Kašpar

Tušsko – konec světa na okraji Evropy

Česká ochrana přírody se poprvé zapojila do rozvojového projektu. Naše zkušenosti ze střední Evropy předáváme vzdálené zemi, která se rozprostírá od břehů Černého moře až po pětitisícové vrcholy Kavkazu. Sakartvelo, jak ji nazývají Gruzínci, je dosud nepříliš poškozeným přírodním klenotem, ale i jednou z nejstarších kolébek zemědělství. Právě do těchto míst směřujeme v rámci rozvojové spolupráce naši podporu.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Úvodem

Autor: Jakub Kašpar

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Vážení čtenáři,

rok 2013 přinesl, kromě jiného (třeba 50. narozenin Krkonošského národního parku, které jsme připomněli i v Ochraně přírody), změny ve vedení české sekce Federace EUROPARC.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Padesátiny KRNAP oslaví i vědecká komunita

Zprávy-Recenze

Autor: Jakub Kašpar

Padesátiny KRNAP oslaví i vědecká komunita

Padesáté narozeniny Krkonošského národního parku se podepsaly i na tradičním cyklu česko-polských vědeckých konferencí Geoekologické problémy Krkonoš.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Janem Sobotkou

Rozhovor

Autor: Jakub Kašpar

Rozhovor s Janem Sobotkou

Chceme, aby Krkonoše nebyly jen atraktivní turistickou destinací, ale především atraktivním místem pro život.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Neziskovky a ochrana přírody

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jakub Kašpar

Neziskovky a ochrana přírody

Ochrana přírody na území dnešní České republiky se vyvíjí od první poloviny 19. století. Prvními explicitními ochránci přírody byli šlechtičtí majitelé panství, po roce 1918 můžeme sledovat počátky státní ochrany přírody. Už v době Rakousko-Uherska, především však v první Československé republice se k majitelům panství a státu začínají připojovat první neziskové organizace – povětšinou turistické či okrašlovací spolky.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf