Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Michael Hošek

Odpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem

Názory a polemika

autoři: Michael Hošek, David Storch

Odpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem

V prvním letošním čísle vyšel názor Jeňýka Hofmeistera „Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety? Nejlépe celý“. Považujeme za nutné reagovat na něj nejen proto, že se jedná o důležité a v ČR zatím překvapivě téměř nediskutované téma. Ale také proto, že autor vychází ze zjevně mylných informací, respektive nevychází ze skutečnosti, podložené exaktními daty.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za kursem „Aktuální trendy v ochraně přírody“ celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké f

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Jan Frouz, Michael Hošek

V časopise Ochrana přírody (5/2016) jsme informovali o zahájení kursu „Aktuální trendy v ochraně přírody“ celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Podrobný program kursu, včetně prezentací ke stažení, je vyvěšen na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurz-czv-aktualni-trendy-v-ochrane-prirody.

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zelená infrastruktura:  co a proč se ztratilo v překladu?

Právo v ochraně přírody

Autor: Michael Hošek

Zelená infrastruktura:  co a proč se ztratilo v překladu?

Jednou ze zajímavostí české ochrany přírody je její nejednotný přístup k zahraničním iniciativám a nástrojům. Některé tvrdošíjně opomíjíme, jiné až přehnaně oslavujeme, a to v obou případech často bez hlubší analýzy. Kde se v těchto pomyslných extrémech nachází koncept tzv. Zelené infrastruktury?

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Aktuální trendy v ochraně přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Jan Frouz, Michael Hošek

Dne 12. ledna 2016 náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., a ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., oficiálně zahájili první běh dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Aktuální trendy v ochraně přírody. Stalo se tak po několikaletých přípravách a diskusích, které jsme společně vedli a jejichž cílem bylo zaplnit citelnou mezeru v odborném vzdělávání pracovníků ochrany přírody. Cílem kurzu je vytvořit systém, který zajistí možnost trvalého vzdělávání, tj. udržení odbornosti jak v oblasti teoretických základů, tak aktuálních poznatků praxe ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference České národní parky 2016

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Michael Hošek

Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy si Vás dovolují pozvat na konferenci zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Tušsko – konec světa na okraji Evropy

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Flousek, Lenka Jandová, Jindřich  Chlapek, Michael Hošek, Jakub Kašpar

Tušsko – konec světa na okraji Evropy

Česká ochrana přírody se poprvé zapojila do rozvojového projektu. Naše zkušenosti ze střední Evropy předáváme vzdálené zemi, která se rozprostírá od břehů Černého moře až po pětitisícové vrcholy Kavkazu. Sakartvelo, jak ji nazývají Gruzínci, je dosud nepříliš poškozeným přírodním klenotem, ale i jednou z nejstarších kolébek zemědělství. Právě do těchto míst směřujeme v rámci rozvojové spolupráce naši podporu.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

V. světový kongres ochrany přírody

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Michael Hošek

V. světový kongres ochrany přírody

Letní olympijské hry a Světový kongres ochrany přírody mají překvapivě mnoho společného. Konají se ve stejném roce a jsou bezesporu celosvětovou událostí, která ovlivní příslušný obor na další čtyři roky. Obě události spojuje i skutečnost, že se jich účastní tisíce zájemců. Tímto podobenstvím zahájil V. světový kongres ochrany přírody, který se uskutečnil 6.–15. září 2012, Ašok Chošla, indický fyzik zaměřený na problematiku životního prostředí a odstupující prezident pořádající organizace – Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN).

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Kdy je národní park národním parkem?

Výzkum a dokumentace

Autor: Michael Hošek

Kdy je národní park národním parkem?

Pokud něčím ochrana přírody napodobuje různorodost objektu svého zájmu, pak je to variabilitou kategorií chráněných území a jejich různým pojetím v jednotlivých státech. I proto Mezinárodní unie ochrany přírody vypracovala jednotný systém jejich kategorizace, o kterém se také v České republice vedou stále častější diskuse. Proč?

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Rastislavem Rybaničem

Rozhovor

Autor: Michael Hošek

Rozhovor s Rastislavem Rybaničem

Rastislav Rybanič působí v současné době jako generální ředitel Sekce ochrany přírody a tvorby krajiny slovenského ministerstva životního prostředí. Původním vzděláním je environmentalista, osm let působil jako ředitel Slovenské ornitologické společnosti BirdLife Slovensko, a následně dva roky v evropském ústředí mezinárodní organizace na ochranu ptáků a jejich prostředí BirdLife International v Bruselu, kde spolupracoval hlavně s Evropskou komisí na implementaci směrnic o ptácích a biotopech. Na pozici ředitele sekce ministerstva působí od roku 2010. Sepětí našich zemí nejen v ochraně přírody je zřejmé, proto jsme jej požádali o rozhovor. Chtěli jsme zjistit, kudy se ubírá ochrana přírody na Slovensku v posledních letech a zároveň jak slovenští kolegové vnímají vývoj u nás. Text odpovědí jsme nejen pro blízkost jazyků ponechali bez překladu.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit

Výzkum a dokumentace

Autor: Michael Hošek

Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit

V první polovině roku 2011 bude zahájeno meziresortní připomínkové řízení k připravovanému nařízení vlády, kterým se aktualizuje národní seznam evropsky významných lokalit. Důvodem je především rozšíření způsobů jejich zajištění, vyvolané novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, podle které již není nutné vyhlašovat veškeré evropsky významné lokality jako zvláště chráněná území.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf