Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Aktuální trendy v ochraně přírody

Přednáškový cyklus v rámci celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké faku

Autor: Handrij Härtel, Jan Frouz, Michael Hošek

Dne 12. ledna 2016 náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., a ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., oficiálně zahájili první běh dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Aktuální trendy v ochraně přírody. Stalo se tak po několikaletých přípravách a diskusích, které jsme společně vedli a jejichž cílem bylo zaplnit citelnou mezeru v odborném vzdělávání pracovníků ochrany přírody. Cílem kurzu je vytvořit systém, který zajistí možnost trvalého vzdělávání, tj. udržení odbornosti jak v oblasti teoretických základů, tak aktuálních poznatků praxe ochrany přírody.

boxV současné době existuje pro pracovníky státní ochrany přírody propracovaný systém zkoušek odborné způsobilosti. Tento systém však slouží především pro vzdělávání pracovníků vykonávajících státní správu nebo poskytující pro ni odbornou podporu s velkým důrazem na právní, procedurální a formální stránku věci. Stejně tak však potřebujeme i dobrý vzdělávací systém, který zaručí, že třeba i po dvaceti letech po absolvování univerzity budeme nejen zkušenými ochranářskými úředníky, ale i stále dobrými ochranářskými odborníky, a to pokud možno nejen ve svém úzkém odborném zaměření, ale se širším ochranářsko-ekologickým rozhledem. Nastartovaný kurz pak je navíc otevřen nejen pracovníkům státní ochrany přírody, ale i ochranářům působícím v nevládní sféře, studentům a všem dalším zájemcům o obor.

Vzhledem k tomu, že otevřený kurz je patrně prvním tohoto druhu u nás, a tedy nová zkušenost jak pro posluchače, tak i lektory i organizátory, očekávali jsme se zájmem, jaký bude ohlas. Reakce nás příjemně překvapily. Během několika dní byla kapacita kurzu (130 účastníků) naplněna. Počítáme proto, že od ledna 2017 poběží další běh kurzu (2017–2018). Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální (2 dny s celkem 8 přednáškami každý semestr, celkem tedy cyklus 32 přednášek).

Rozsah témat byl koncipován tak, aby byl kurz přínosný pro široké spektrum posluchačů. Proto i kolektiv lektorů sahá od Akademie věd ČR přes univerzitní pracoviště, nezávislé experty až po zaměstnance resortu životního prostředí. Přehled tematických přednášek pro běh kurzu 2016–2017 uvádíme níže.

Přes poměrně vysoký počet účastníků je naší snahou, aby kurz umožňoval nejen získat velké množství fundovaných a aktuálních poznatků, ale i diskusi s odborníky na daná témata. Předpokládáme, že kurz a jeho zaměření se bude v následujících letech dále vyvíjet. Proto velmi uvítáme průběžnou zpětnou vazbu účastníků k již proběhlým i budoucím částem a inspirativní postřehy pro nové běhy kurzu.

Bližší a aktuální informace ohledně programu, registrace a kurzovného lze nalézt na webových stránkách kurzu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurz-czv-aktualni-trendy-v-ochrane-prirody