Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Úvodem

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v uplynulých týdnech Českou republiku opět zasáhly povodně a znovu vyvolaly spoustu vášnivých diskusí mezi lidmi, odborníky – klimatology, vodohospodáři, ochránci přírody a dalšími – a samozřejmě mezi politiky. Tématu se budeme podrobně věnovat v srpnovém čísle našeho časopisu.

Ochrana přírody 3/2013 23. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Za bájným Radegastem

Fotografie z obálky

Za bájným Radegastem

Procházka hřebenem Moravskoslezských Beskyd vás zavede na vrchol mytického Radhoště (1 129 m n. m.), symbol Moravskoslezských Beskyd. Nabízí nádherné výhledy daleko do kraje až na Jeseníky a Malou Fatru, setkání se slovanským bohem Radegastem v podobě třímetrové sochy či s pomníkem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje od frenštátského rodáka, sochaře Albína Poláška.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR zapsána na seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Zprávy-Recenze

Autor: -jh-

Praha– Od března 2013 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zapsána do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obory ochrana přírody a ekonomika (viz též www.nature.cz).

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zprávy-Recenze

autorka: Barbora Šimečková

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolním svahu řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou, nedaleko města Hranic. Jsou součástí stejnojmenného zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní památka, vyhlášeného v roce 2003 na rozloze 7,74 ha.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Zprávy-Recenze

autoři: Zdeněk Mačát, Ondřej Machač, Filip Trnka

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Již po páté se ve dnech 7.–14. července 2013 uskuteční prázdninová akce GreenCamp, kterou organizují studenti katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (KEŽP), partnerem je vždy správa NP či CHKO, kde je tábor pořádán. Letošní ročník bude probíhat v obci Lužnice ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko. Hlavním smyslem akce je rozvoj znalostí středoškoláků, networking stejně zaměřené mládeže, předávání zkušeností mezi studenty a odborníky a v neposlední řadě i propagace studia ekologických a ochranářských disciplín.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jubileum Jarmily Kubíkové

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Jeník

Jubileum Jarmily Kubíkové

Dynamický vliv současné civilizace na životní prostředí, nárůst znalostí ve všech přírodovědných oborech i složité sociokulturní souvislosti jsou důvodem, proč v ochraně přírody a krajiny se prosadí jen široce vzdělané a kulturně vyspělé osobnosti. Takovou osobností je nesporně paní doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc., která letos slaví úctyhodné životní jubileum, jehož číselné vyjádření taktně přenechávám na čtenáři; prozradím pouze datum narození – 12. února 1933.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Za Karlem Valochem

Zprávy-Recenze

Autor: Jaroslav Hromas

Za Karlem Valochem

Přijížděl prvním ranním autobusem, okolo šesté si vypil svoji ranní kávu v kanceláři jeskyně Balcarky a celý den pak z nepohodlného skládacího křesílka řídil záchranný archeologický výzkum, prováděný v rámci rekonstrukčních prací v chladném podzemí jeskyně. Byl podzim roku 2007, onomu drobnému, nenápadnému muži bylo v té době 87 let a jmenoval se Karel Valoch.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí

Zprávy-Recenze

Autor: Vojtěch Kotecký

Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí

Nakladatelské portfolio Agentury ochrany přírody a krajiny ČR tvoří ponejvíce výzkumné práce či expertní sborníky, takže nad nejnovějším titulem může leckdo pozdvihnout obočí. Plnobarevný brožovaný svazek Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČRby totiž v knihkupectví patřil právě tam, kam jej název posílá: do regálu s průvodci po hradech a zámcích, rádci pro cykloturisty a příručkami Lonely Planet.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf