Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Barbora Šimečková

Sanace mikrobiálního napadení aragonitu  ve Zbrašovských aragonitových jeskyních

Výzkum a dokumentace

Autor: Milan Geršl, Dana Hanuláková, Barbora Šimečková

Sanace mikrobiálního napadení aragonitu  ve Zbrašovských aragonitových jeskyních

Počátky řešení mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby ve Zbrašovských aragonitových jeskyních spadají do roku 1991. Již první výzkumy v letech 1991–92 (Marvanová et al.) ukázaly, že na znečištění aragonitu se podílejí především mikroskopické houby. Všechny následné kroky byly shrnuty v článcích v Ochraně přírody č. 4/2008 (Geršl, Hanuláková, Šimečková) a ve sborníku Acta speleologica 4/2013 Zbrašovské aragonitové jeskyně – 100. výročí objevení jeskyní (Hanuláková). Článek zachycuje výsledky závěrečné fáze výzkumu od poslední publikace (2013) do současnosti (2018).

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Barbora Šimečková

90. výročí zpřístupnění Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou unikátním jeskynním systémem hydrotermálního původu. Leží v údolním svahu řeky v lázních Teplice nad Bečvou nedaleko města Hranice. Celková délka systému činí 1435 m, návštěvní trasa je dlouhá 375 m. Spolu s dalšími 13 zpřístupněnými jeskyněmi u nás jsou organizačně začleněny do Správy jeskyní ČR.

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zprávy-Recenze

autorka: Barbora Šimečková

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolním svahu řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou, nedaleko města Hranic. Jsou součástí stejnojmenného zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní památka, vyhlášeného v roce 2003 na rozloze 7,74 ha.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zbrašovské aragonitové jeskyně – zkušenosti z povodní 2010

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Barbora Šimečková

Zbrašovské aragonitové jeskyně – zkušenosti z povodní 2010

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v lázních Teplice nad Bečvou v místě, kde se řeka hlubokým kaňonem zařízla do devonského vápence. Vchod do jeskyní se nachází přímo v provozní budově a je v nadmořské výšce 266,3 m, tedy dostatečně vysoko nad povodňovými úrovněmi. Naproti tomu východ z jeskyní byl vybudován v roce 1956 z poslední zpřístupněné prostory návštěvní trasy – Mramorové síně –, a to čtyřicetimetrovou raženou horizontální štolou, ústící na lázeňskou kolonádu na nábřeží Bečvy ve výšce 247,5 m n. m. Pro návštěvní provoz řešení zdařilé a pohodlné, avšak z hlediska ohrožení povodněmi “Achillova pata“, neboť ústí tunelu leží pouhých 3,5 metru nad hladinou Bečvy za normálního stavu. Snad se plánování ražby tunelu trefilo do období bez velkých vod a naši předchůdci na ně trochu pozapomněli, pro nás to dnes znamená starost navíc.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Provoz a ochrana zpřístupněných jeskyní v SRN

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Barbora Šimečková

Provoz a ochrana zpřístupněných jeskyní v SRN

Cílem následujícího příspěvku není komplexní shrnutí uvedené problematiky ve všech zpřístupněných jeskyních celého Německa, spíše jen zachycení několika zajímavých poznatků z každoroční studijní cesty pracovníků Správy jeskyní ČR v září 2009 do vybraných zpřístupněných jeskyní Spolkové republiky Německo, která tentokrát nesla podtitul Sádrovcové a medvědí jeskyně Německa.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Management Chodby Za Vodopádem

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Barbora Šimečková

Management Chodby Za Vodopádem

Jeskynní systém Zbrašovských aragonitových jeskyní (ZAJ) v Teplicích nad Bečvou, objevený na přelomu let 1912–1913, byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1926, a to radikální stavební úpravou na úrovni dobových technických možností. Jedním z nežádoucích důsledků zpřístupnění i souvisejících průzkumných prací se staly zejména rozsáhlé deponie horninového materiálu vzniklého při prorážkách skalních stěn. Síly a finance tehdejších „zbrašovských havířů“ nestačily k jeho transportu na povrch, byl proto ukládán do přirozených bočních chodeb a výklenků v jeskyni. Kromě těchto rovnaných zakládek, lemujících jak vlastní návštěvní trasu, tak i řadu nezpřístupněných prostor, zůstaly v jeskyních i zbytky starých technických zařízení, např. betonové podezdívky, schodiště, ocelové konzoly apod.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Mikrobiální napadení aragonitu

Výzkum a dokumentace

autoři: Milan Geršl, Dana Hanuláková, Barbora Šimečková

Mikrobiální napadení aragonitu

Z brašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) leží v katastru obce Teplice nad Bečvou v areálu místních lázní. Od roku 2003 jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Jeden den průvodce

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Šimečková

Jeden den průvodce

Skalní stěny se k sobě přibližují, chodba se stále více zužuje, protáhnu se jen taktak bokem, copak já, ale jak ta moje výprava, stihnou to za mnou? Ale jedině tudy vede cesta ven, a proč mám ksakru na sobě tu nejlepší bílou košili a teď si ji roztrhám o stěny… „Píp, píp, píp, pííííííp!!!!!“ Ještě v polospánku si uvědomuju: „Aha, to je zas ten můj ‚průvodcovský sen’, co se mi čas od času opakuje, nic nového, ale taky nic příjemného…“

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Zaměřeno na veřejnost