Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Kudlanka nábožná

Fotografie z obálky

autoři: Pavel Dedek, Jiří Kmet

Kudlanka nábožná

Kudlanka nábožná(Mantis religiosa), dnes typický zástupce hmyzu spojený s Pálavou. Exotický vzhled evokuje také netradiční chování jak při lovu potravy, tak při rozmnožování.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Pavlovské kopce

Fotografie z obálky

autoři: Jan Juřica, Jiří Kmet

Pavlovské kopce

V současné době kryjí lesní porosty asi třetinu chráněné krajinné oblasti, přičemž ve většině z nich je díky převládajícímu výmladkovému způsobu hospodaření v minulosti zachována přírodě blízká druhová skladba.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Zedníček skalní

Fotografie z obálky

Autor: Jan Dungel

Zedníček skalní

Zedníček skalní(Tichodroma muraria) je podle červených seznamů ČR a IUCN kriticky ohroženým druhem. Tento vzácný pěvec o trochu větší než vrabec na Pálavu přilétá nejčastěji v zimních měsících.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Rozhovor s Ladislavem Mikem

Rozhovor

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Ladislavem Mikem

Ladislav Miko, přední odborník na ochranu přírody a krajiny jak u nás doma, tak v rámci Evropy, má kromě řady jiných jednu výraznou vlastnost – je nesmírně výkonný a na všech postech, které kdy zastával, nepřehlédnutelný. Jinak tomu nebylo ani během sedmiměsíčního angažmá ve funci ministra životního prostředí ve Fischerově úřednické vládě (květen–listopad 2009), kdy dokázal během tohoto krátkého času upoutat mediální pozornost ke svému resortu a díky tomu sdělovat veřejnosti jasně a srozumitelně důležité informace. A část vnímavé veřejnosti se opravdu nestačila divit.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

6. kongres Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní

Zprávy-Recenze

6. kongres Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní

Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní (International Show Caves Association – ISCA) uspořádala ve dnech 18.–23. října 2010 6. kongres, který se vůbec poprvé uskutečnil ve východoevropské zemi, a to na Slovensku, v Demänovské dolině. Šlo v mnoha ohledech o průlomové jednání, které z ISCA učinilo organizaci světového významu.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Studijní návštěva ze Švédského království

Zprávy-Recenze

Autor: -kch-

Praha – Na konci dubna přivítala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR studijní návštěvu švédských kolegů věnujících se ve své zemi monitorování biotopů a druhů. Devět účastníků zastupovalo organizace úrovní odpovídající ředitelství AOPK ČR, tedy pracovníků a projektových manažerů ze Švédské agentury ochrany životního prostředí (Swedish EPA, Naturvrdsverket) a specialistů ze Švédského centra pro druhové informace (Swedish Species Information Centre, Artdatabanken).

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pomáhá ochrana přírody ohroženým obratlovcům?

Zprávy-Recenze

Pomáhá ochrana přírody ohroženým obratlovcům?

Kolektiv 175 odborníků vedených M. Hoff­manem z Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) a nevládní organizace s celosvětovou působností Conservation International nedávno vyhodnotil, jak se mění stupeň ohrožení vyhynutí nebo vyhubení u nejlépe prozkoumaných živočichů – obratlovců (Science, 330, 1503-1509, 2010). Autoři měli k dispozici údaje pro všechny druhy savců, ptáků, obojživelníků a paryb. K analýze využili i reprezentativní vzorky plazů a ryb, čítající přibližně 1 500 druhů. Celkem se jednalo o 25 780 druhů.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Dávejte pozor, kam šlapete

Zprávy-Recenze

Autor: Alexandr Komaško

Časně z jara se v místech kamenitých, mělkých a vysychavých půd NPP Zlatý kůň objevuje drobná bíle kvetoucí bylina, která brzy po odkvětu mizí. Ochlupené listy tvoří drobnou přízemní růžici, ze které vyrůstá několik centimetrů dlouhá lodyha až s osmikvětým květenstvím. U květu je korunní lístek rozdělen přibližně do dvou třetin širokým zářezem, takže při letmém pohledu působí dojmem dvou samostatných lístků. Bývala označována jako “asi osívka jarní“ (Erophila verna), tedy jednoletá bylina z čeledi brukvovitých (Brassicaceae).

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Národní park Lauca

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Tomáš Görner

Národní park Lauca

Nejznámějším chráněným územím v Chile je bezesporu národní park Torres del Paine, ležící na samém jihu této podlouhlé jihoamerické země. Na jejím opačném konci, o více než 3 000 km severněji, je možné navštívit patrně druhé nejznámější místo – Národní park Lauca. Nabízí úžasné výhledy na zasněžené šestitisícové vulkány a modré jezero s bohatou faunou. Rozkládá se v samotném srdci Altiplana, obrovské náhorní plošiny, jejíž průměrná nadmořská výška dosahuje téměř čtyř tisíc metrů. Dominantu parku tvoří sopky Parinacota (6 342 m n. m.) a Pomerape (6 282 m n. m.). Na dohled od nich vypouští občasné obláčky dýmu nejčinnější vulkán severního Chile – Guallatiri (6 063 m n. m.). Nejen tyto zasněžené vrcholky lze pozorovat od Chungara (4 518 m n. m., 2 100 ha), jednoho z nejvýše položených jezer světa, které vděčí za svůj vznik erupci nedaleké Parinacoty. Zhruba před 13 000 lety lávový materiál a uvolněné kusy hornin utvořily přirozenou hráz na dně údolí. Od jezera lze dohlédnout i na nejvyšší horu sousední Bolívie, 6 542 metrů vysokou Sajamu.

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Panda velká – symbol ochrany přírody v novém tisíciletí

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Josef Suchomel

Panda velká – symbol ochrany přírody v novém tisíciletí

Panda velká se stala symbolem ochrany přírody a jedním z nejpopulárnějších savců. V očích veřejnosti je vesměs vnímána jako druh ohrožený vyhubením, jehož rozmnožení v lidské péči patří k mimořádným chovatelským úspěchům. Od dob výzkumů legendárního George Schallera, který studiem pand ve volné přírodě přinesl stěžejní poznatky z jejich biologie, uplynulo třicet let. Dnes na ně s úspěchem navazují čínští vědci ve spolupráci se zahraničními kolegy. Rovněž chov pand v lidské péči dosáhl jiného rozměru. Jaká je tedy současná situace pandy velké jako ohroženého druhu?

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf