Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Kmet

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Kmet

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Když mě Jirka na počátku milénia přijímal jako nováčka na Pálavu, netušil jsem, že mu jednou budu prostřednictvím našeho oborového časopisu gratulovat k šedesátým narozeninám. Nicméně čas letí a 31. srpna je čas popřát vše nejlepší.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Kudlanka nábožná

Fotografie z obálky

autoři: Pavel Dedek, Jiří Kmet

Kudlanka nábožná

Kudlanka nábožná(Mantis religiosa), dnes typický zástupce hmyzu spojený s Pálavou. Exotický vzhled evokuje také netradiční chování jak při lovu potravy, tak při rozmnožování.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Pavlovské kopce

Fotografie z obálky

autoři: Jan Juřica, Jiří Kmet

Pavlovské kopce

V současné době kryjí lesní porosty asi třetinu chráněné krajinné oblasti, přičemž ve většině z nich je díky převládajícímu výmladkovému způsobu hospodaření v minulosti zachována přírodě blízká druhová skladba.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky