Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

O molekulách v ochraně přírody

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Úvod do molekulárnej ekológie
Mikulíček P.
Univerzita Komenského v Bratislavě 2018.
95 str.
ISBN 978-80-223-4405-0.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem

Kulér-Medailonky

Autor: Alexandr  Hrozek, Zuzana Růžičková

Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem

Ukázkový případ, kterak se lze s pozitivním a nekonfliktním přístupem k životu, práci a kolegům dožít šesté dekády života s tmavým vousem, zachovat si mladistvého ducha a přesvědčit tělo, že pro něj nejsou žádné sportovní a společenské aktivity zásadním problémem…

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Kmet

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Když mě Jirka na počátku milénia přijímal jako nováčka na Pálavu, netušil jsem, že mu jednou budu prostřednictvím našeho oborového časopisu gratulovat k šedesátým narozeninám. Nicméně čas letí a 31. srpna je čas popřát vše nejlepší.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Lov beze zbraně aneb mapování výskytu jeleních druhů pomocí audionahrávek

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Monika Nečasová

V České republice dochází ke křížení mezi původním jelenem evropským (Cervus elaphus) a zavlečeným jelenem sikou (Cervus nippon). Vzniklé křížence lze bohužel jen velmi těžko odlišit od rodičovských druhů. Na pomoc by zde mohla přijít bioakustika, jelikož vokalizace během říje se u obou druhů zásadně liší, a i hlas kříženců má svou typickou podobu. Zapojte se do projektu HLASY JELENŮ a nahrávkami zvuků říjných jelenů pomozte zmapovat výskyt kříženců!

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář CITES zaostřil na Čínu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Silvie Ucová, Jan Plesník

Seminář CITES zaostřil na Čínu

Jubilejní 10. roční semináře zabývajícího se problematikou naplňování Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a pravidelně pořádaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, se tentokrát zaměřil na Čínu a její úlohu v ochraně přírody a krajiny. Důvod je nasnadě. Nejlidnatější země světa představuje jeden z největších, ne-li rovnou vůbec největší, trh s faunou a flórou a z nich získávanými produkty na naší planetě. Není žádným tajemstvím, že uvedená skutečnost významně dopadá na přírodu nejen v Číně.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Návrat zubra evropského do české přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Evžen Korec, Adéla Grieblová

Návrat zubra evropského do české přírody

Zubr evropský (Bison bonasus) žil ve většině Evropy od středního pleistocénu. Od středověku byl systematicky vybíjen a jeho stavy neustále klesaly. Počátkem 20. století, po 1. světové válce, byl v přírodě zcela vyhuben. Pouze 54 kusů přežilo v lidské péči v zoologických zahradách a soukromých chovech.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Problematika a ochrana zpřístupněných jeskyní Evropy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Olga Suldovská

Problematika a ochrana zpřístupněných jeskyní Evropy

Zástupci veřejnosti přístupných jeskyní Evropy se v roce 2018 sešli, aby společně prodiskutovali aktuální problematiku spojenou se správou, ochranou a provozem zpřístupněných jeskyní. Stalo se tak na 12. ročníku konference EuroSpeleo Forum v rakouském Ebensee, kde se uskutečnil první průkopnický ročník semináře EuroSpeleo Show Cave Symposium.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf