Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Kulér-Recenze

Autor: Martin Koudelka

 Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska:

Zajíček, Petr. Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 246 stran. ISBN 978-80-200-3057-3.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí,

Kulér-Recenze

Autor: Veronika Bálková

Jelínková, J., Havelková S., Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 264 s. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Čtivý pohled z okna ředitelny.

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Čtivý pohled z okna ředitelny.

Čtivý pohled z okna ředitelny.
Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele zoo 
Bobek M.
Euromedia Group Praha 2020. 288 str. ISBN 978-80-242-6944-3.  Cena 299 Kč

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Jan Němec nás opustil

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová, Bohumil Kučera, Václav Petříček

RNDr. Jan Němec nás opustil

Dne 8. 6. 2021 odešel RNDr. Jan Němec, výborný přírodovědec, vzděláním geolog, specializací paleontolog. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK zde působil sedm let jako asistent na paleontologii obratlovců. V roce 1975 přešel do státní ochrany přírody na Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje z popudu tehdejšího ředitele dr. Václava Zieglera, vzděláním také geologa. Dělal běžnou ochranářskou agendu, vyjadřování k závažným zásahům do krajiny, péči o chráněné části přírody a zpracovával geologické inventarizační průzkumy. Byl výborný popularizátor ochrany přírody, napsal mnoho článků do různých novin a časopisů, nejen přírodovědně a ochranářsky zaměřených; inventarizační průzkumy publikoval ve sborníku Bohemia Centralis. Připomínal, že zejména kolega dr. Milan Rivola ho naučil vše, co potřeboval znát jako ochranář. Po deseti letech se stal ředitelem celého střediska, řídil tedy i památkovou péči. V roce 1991 vznikl ČÚOP spojením SÚPPOP s krajskými středisky ochrany přírody a jejich tehdejšími správami CHKO a správami zpřístupněných jeskyní. Jan Němec se stal vedoucím střediska pro střední Čechy později spojeného se střediskem pro Prahu.

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

(Nejméně) třicetiletá válka  Jana Marka

Kulér-Medailonky

Autor: Václav Petříček, Jan Plesník

(Nejméně) třicetiletá válka  Jana Marka

Vaši práci vám nezávidím.“ 
Těmito upřímnými slovy komentoval následník britského trůnu Charles v květnu 1991 hodně neutěšený stav barokního zámku Jezeří nedaleko Horního Jiřetína, stojícího jak ve špatném trikovém filmu téměř na samé hraně těžební jámy Velkodolu Československé armády. Postesknutí korunního prince bylo určeno především jeho průvodci RNDr. Janu Markovi, CSc., muži, který nejen s Jezeřím, ale i celou Severočeskou hnědouhelnou pánví spojil velkou část svého na nejrůznější události nadmíru bohatého života. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Přírodní úkaz! Prof. Josef Fanta oslavil devadesátiny

Kulér-Medailonky

Autor: František Pelc

Přírodní úkaz! Prof. Josef Fanta oslavil devadesátiny

Josef Fanta oslavil 3. července 2021 až v neuvěřitelné duševní i fyzické kondici devadesátku. Oslavenec napsal o své životní dráze hezkou knížku Ekolog lesa a krajiny (Radioservis 2020). Kdo se bude chtít trochu hlouběji seznámit s profesním i životním osudem jednoho z celosvětově uznávaných krajinných ekologů, ať si tuto publikaci určitě přečte (viz Ochrana přírody, 75, 6, xvii-xviii, 2020).

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Je panda velká také deštníkovým druhem?

Ochrana přírody se postupně vyvinula ve svébytnou činnost, v jejímž pomyslném hledáčku se tradičně ocitají části přírody, jejichž existence je ponejvíce v důsledku necitlivého přístupu člověka ve zvýšené míře ohrožena. Druhová ochrana se proto zaměřuje na taxony nebo ekologické/funkční skupiny (gildy), nad nimiž se reálně vznáší hrozba vymizení (extinkce). Nicméně od začátku sedmdesátých let 20. století se nejen mezi akademiky objevují názory, že péče o přírodní a krajinné dědictví by měla z různých důvodů věnovat zvýšenou pozornost i organismům, které ohrožené být nemusejí. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Oldřich Kopecký

České verze programů k prvotnímu odhadu invazního potenciálu

Biologické invaze jsou jedním z nejvýznamnějších, aktuálních problémů ochrany přírody téměř na celém světě. Vznik nežádoucí biologické invaze je hierarchický proces, při kterém nepůvodní druh musí překonat čtveřici bariér: 1. transport, 2. introdukce/zavlečení, 3. usazení, 4. šíření. Platí, že čím déle je druh v rámci tohoto procesu na nepůvodním území, tím obtížněji se proti němu zasahuje. Rostou finanční náklady, přitom účinnost takových zásahů je nižší. Efektivním jednáním je tedy klást důraz na prevenci – předcházení invazím před jejich vznikem. Základním postupem v rámci prevence biologických invazí je odhad/predikce, zdali se druh může na hodnoceném území usadit, příp. stát invazním. Tyto odhady jsou prováděny pomocí pestré škály programů. Jednou z možností pro prvotní screening, předcházející další hlubší analýze, jsou programy anglické společnosti Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS).

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník, Jiří Hušek

Česká republika se může pyšnit první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Začátkem loňského roku jsme v našem časopise položili řečnickou otázku, zda bude mít Česká republika vůbec první přírodní lokalitu světového dědictví, zaštítěnou Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, viz Ochrana přírody, 75, 1, ii-iii, 2020). Nyní můžeme s uspokojením říci, že se tak již stalo a že téměř tříleté úsilí bylo završeno nesporným úspěchem. 

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf