Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 4/2021 26. 8. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Jan Němec nás opustil

Autor: Dana Turoňová, Bohumil Kučera, Václav Petříček

RNDr. Jan Němec nás opustil

Dne 8. 6. 2021 odešel RNDr. Jan Němec, výborný přírodovědec, vzděláním geolog, specializací paleontolog. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK zde působil sedm let jako asistent na paleontologii obratlovců. V roce 1975 přešel do státní ochrany přírody na Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje z popudu tehdejšího ředitele dr. Václava Zieglera, vzděláním také geologa. Dělal běžnou ochranářskou agendu, vyjadřování k závažným zásahům do krajiny, péči o chráněné části přírody a zpracovával geologické inventarizační průzkumy. Byl výborný popularizátor ochrany přírody, napsal mnoho článků do různých novin a časopisů, nejen přírodovědně a ochranářsky zaměřených; inventarizační průzkumy publikoval ve sborníku Bohemia Centralis. Připomínal, že zejména kolega dr. Milan Rivola ho naučil vše, co potřeboval znát jako ochranář. Po deseti letech se stal ředitelem celého střediska, řídil tedy i památkovou péči. V roce 1991 vznikl ČÚOP spojením SÚPPOP s krajskými středisky ochrany přírody a jejich tehdejšími správami CHKO a správami zpřístupněných jeskyní. Jan Němec se stal vedoucím střediska pro střední Čechy později spojeného se střediskem pro Prahu.

Již v r. 1991 spolupracoval s tehdejším federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem při pořádání tzv. Dobříšské konference evropských ministrů životního prostředí „Životní prostředí pro Evropu“, ke které připravil sborník v angličtině. Zkušenosti využil i později při organizování řady dalších konferencí.

Když byl v r. 1995 Radou Evropy vyhlášený Evropský rok ochrany přírody (ENCY), přišel s nápadem, že to je dobrá příležitost k tomu, aby se vydala kniha o chráněných územích Středočeského kraje. Honza Němec získal peníze na knihu se záměrem, že zvláště chráněná území budou řazená podle okresů a každý okres přispěje nějakou sumou a také pak dostane část separátů s ZCHÚ okresu pro své školy a další potřeby. Začal fotografovat tato území také z letadla, což byla tehdy novinka, doplnil texty širšího spoluautorského týmu dalšími snímky i mapkami a objevila se kniha, kterou ochrana přírody do té doby neměla. Na další knihu o chráněných územích Prahy se mu podařilo získat příspěvek od Pražské plynárenské, a. s., a knihu pokřtila na MŽP tehdejší miss ČR Helena Houdová. Podobná iniciativa v dalších krajích nebyla úspěšná, protože se nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky. Připravil tedy projekt vydání knih o chráněných územích všech krajů financovaný z Programu péče o krajinu MŽP. V r. 1998 v reakci na povodně r. 1997 organizoval ve Veselí n. M. konferenci Krajina a voda, pod společnou hlavičkou ministerstev životního prostředí a zemědělství – byla to jedna z nejlepších mezioborových konferencí, která se kdy uskutečnila. Na ní jsme se od kolegy Němce dozvěděli, že dostal výpověď pro nadbytečnost od tehdejšího ředitele AOPK ČR – ne všechny iniciativy a nápady byly vítané u nadřízených, i když byly ku prospěchu věci. Nicméně jím navržený projekt vydání knih v edici Chráněná území byl později realizován s podporou SFŽP (celkem 14 dílů o chráněných územích jednotlivých krajů a kniha Jeskyně ČR) a u zrodu této významné akce stál právě Honza. Při práci na útvaru ŽP hlavního města Prahy zorganizoval další, na tehdejší dobu nevídanou, mezinárodní konferenci „Praga 2000 – Natura Megapolis“ zaměřenou na životní prostředí a chráněná území velkých měst. Konference v Obecním domě byla úspěšná i díky jeho manažerským a odborným schopnostem. Podpořil ji svým pozdravem Václav Havel a koncem r. 2000 vyšel sborník abstraktů, jehož byl Honza editorem. Výpověď Honzy Němce nakonec zrušil soud a staronový ředitel AOPK ČR Jaroslav Hromas ho přijal zpět.

Vydal mnoho dalších publikací zaměřených na ochranu přírody a krajiny, podílel se na organizování dalších konferencí zaměřených na ochranu krajiny. Byl by to dlouhý výčet. Jistým experimentem bylo vydání monografie „Příroda Mladoboleslavska“ ve vlastní produkci: ryze odborný text s bohatým doprovodem fotografií, map a schémat je proložen celostránkovými fantaskně pohádkovými grafikami Oldřicha Jelena. I přes obavy ze čtenářských reakcí měla kniha vydaná v roce 2000 obrovský úspěch a byla velmi záhy vyprodaná. Úspěšná byla i obdobná publikace Prokopské a Dalejské údolí (2003), která přispěla k poznání pestrých přírodních krás Prahy. Ucelená řada výpravných populárně-odborných publikací vznikala ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství ČR. Podílelo se na nich několik desítek odborníků různých oborů, v r. 2006 vyšla Voda v České republice, aktuálně vydaná po ničivých povodních, v roce 2007 se objevila knížka Krajina v České republice, následovala Půda v České republice (2009), Lesy v České republice (2009), Rybníky v České republice (2012), Vodní díla v České republice (2016) a další. Všechny knížky, zejména ty o vodě, jsou stále aktuální, patří mezi užitečné pomůcky ekologů, ochranářů i přírodovědců, ale potěší i širší veřejnost. Zasloužil se i o vydání knih Střední Brdy, Ptáci Prahy a Památné stromy Prahy. Nelze zapomenout ani na knihy o chráněných územích Prahy vydané opakovaně ve dvou dílech (i na CD) souborně v roce 2018.

Honza ani po odchodu z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nezahálel, podílel se na vydávání dalších pěkných knížek jako autor, editor i vydavatel, organizoval ochranářské výstavy v pasáži stanice metra Palackého náměstí (výstavu Příroda Egypta otevíral egyptský velvyslanec) a také náruživě cestoval, ať sám, či s kolegy – ochranáři. Honzovy jazykové i organizační schopnosti vylepšily každou expedici do cizích krajin, Tuniska, Egypta, Albánie a mnoha, mnoha dalších. Při vzpomínce na něj se nám vybaví jeho pozitivní asertivita, decentní úsměv, prošedivělý knír i vlasy a příjemný, suchý humor. Bylo vždy zajímavé ho potkat. Jeho nečekaný odchod znamená citelnou ztrátu pro náš obor.