Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor

Kulér-Medailonky

autoři: Václav Tomášek, Jan Materna

Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor

Dne 14. listopadu 2022 vyhasl předčasně život velkého člověka. Ten den jsme někteří z jeho kamarádů vyrazili ven zavzpomínat na Jirku o samotě a nechat projít bolest nohama do země. I ptáci jako kdyby o odchodu svého velkého zastánce věděli. Všude bylo hrobové ticho.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

František Pelc jubiluje

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

František Pelc jubiluje

František Pelc se narodil 4. října 1962 v Turnově a tomuto městu zůstal věrný dodnes, žije zde s manželkou Ivetou a spolu zde vychovali své dva syny Marka a Adama. Již na druhém stupni základní školy propadl své celoživotní zálibě – poznávání přírody, která je už 35 let jeho profesí a posláním.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za Tony Fitzjohnem (7.7.1945–22.5.2022), jedním z největších ochranářů africké divočiny

Kulér-Medailonky

Autor: František Pelc

Ohlédnutí za Tony Fitzjohnem (7.7.1945–22.5.2022), jedním z největších ochranářů africké divočiny

Jeho životní příběh připomíná románového hrdinu. Tony byl adoptován ze sirotčince Church of England´s Society a s novými rodiči (Hilda a Leslie Fitzjohnovi) prožil mládí na předměstí Londýna. Vystudoval střední školu a pracoval jako rozvážeč mléka po domácnostech. V mládí ho uchvátily povídky o Tarzanovi a jeho další životní dráhu ovlivnil film o adoptované lvici Else (Born Free), tak trochu s osudem podobným jemu samému. Jeho životní rozhodování určilo setkání s bývalým strážcem ze Serengeti žijícím v Anglii, který mu řekl: „Jestli chceš ještě vidět africkou divočinu, měl bys tam jet nyní, dříve než úplně zmizí.“

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem

Kulér-Medailonky

autoři: Jan Plesník, Pavel Pešout

Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem

Psát vzpomínku na někoho, koho jste dobře znali, kdo byl víc než kolega a kdo šel nemalý kus života s vámi, bývá ošidné. I při posledním slově zachyceném na papír či dnes spíše na obrazovce počítače ve vás přetrvává dojem, že jste vzpomínaného nevystihli, že jste něco opomněli, že to zkrátka není ono. Uvedené pochyby platí o to více, pokud se zamýšlíme nad životaběhem košaté osobnosti, která skutečně ovlivnila stovky lidí a která pozitivně spoluurčovala směřování celého oboru. Právě takovou personou v ochraně přírody a krajiny se na celá desetiletí stal RNDr. Václav Petříček.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Miloš Anděra oslavil 75. narozeniny

Kulér-Medailonky

Autor: Vladimír Hanzal

Již je to přes 40 let, co jsem coby student gymnázia poprvé navštívil Miloše Anděru a požádal jej o vedení práce SOČ na téma Savci obory Hvězda. Tehdy jsem ještě netušil, nakolik mě osobně toto setkání ovlivní. Snad si mohu dovolit napsat, že od tohoto okamžiku se začala odvíjet naše víceméně průběžná spolupráce a že kdykoliv jsem požádal o radu či názor, nikdy mne neodmítl. Za to jsem opravdu vděčný a pokusím se jako poděkování při příležitosti významného jubilea RNDr. Miloše Anděry, CSc., velice stručně připomenout jeho rozsáhlé aktivity.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Všestranný Pavel Kovář slaví sedmdesátiny

Kulér-Medailonky

autoři: Jan Plesník, František Pojer

Přestože se někteří exaktní vědci dívají na sociologická šetření poněkud skrz prsty, nejrůznější výzkumy veřejného mínění se staly naprosto běžnou záležitostí. Odpověď na všetečnou otázku, kterých zaměstnání si obyvatelé České republiky považují nejvíce, připomíná evergreen. Na předních místech se pravidelně umísťují kromě lékařů a zdravotních sester vysokoškolští učitelé a vědci. Hlas těchto profesí na podporu ochrany přírody a krajiny proto mívá mezi v nejlepším slova smyslu širokou veřejností významný ohlas.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínka na Vladimíra Panoše

Kulér-Medailonky

Autor: Martin Koudelka

V tomto roce si připomínáme sto let od narození významné osobnosti české a světové geografie, karsologie a speleologie, doc. RNDr. Vladimíra Panoše, CSc. Pojďme si v krátkosti přiblížit jeho nevšední a opravdu velmi bohatý život. Dalo by se říci hned na úvod, že za jeden lidský život se toho opravdu o moc více stihnout nedá.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70

Kulér-Medailonky

autoři: Jaroslav Hromas, Václav Petříček

RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70

Naše jubilantka spatřila svět 27. května 1952 v Přerově, po základní škole maturovala na Keplerově gymnáziu v Praze a následně vystudovala geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Diplomová práce na rybnících v okolí Stráže pod Ralskem ji definitivně nasměrovala do mokřadů. Botanicky nejcennější Hamerský rybník tehdy rovnou navrhla na chráněné území, což se však nakonec nerealizovalo. Rybník byl na dlouhou dobu vypuštěn, aby hluboko pod ním mohla být těžena uranová ruda. V té době se už také seznamovala s ochranou přírody v oddíle Stopařů při Tisu – svazu pro ochranu přírody a krajiny. Vedli jej manželé Leiských, pracovníci SÚPPOP, tehdejšího ústředního odborného pracoviště státní ochrany přírody, kteří pro ni byli velkým vzorem.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínky na Vítka Grulicha

Kulér-Medailonky

autoři: Ivana Jongepierová, Pavel Lustyk, Karel Chobot

Vzpomínky na Vítka Grulicha

Jen pár hodin po zprávě o napadení Ukrajiny Ruskem šokovala naši botanickou veřejnost zpráva o odchodu jednoho z nejvšestrannějších odborníků s geniální pamětí. Vítek byl nejen vědec, učitel, ochranář, ale také zábavný společník, muzikant a především dobrý člověk. Protože jeho profesní život byl velmi úzce spojen s ochranou přírody, chtěli bychom v následujících řádcích přiblížit Vítka právě z tohoto pohledu.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

Říká se, že knihy a dveře si jsou v něčem velmi podobné. Otevřete je – a rázem se ocitnete v jiném světě. Uvedené tvrzení platí o to více pro publikace představující v daném oboru významný mezník. Pro environmentalistiku v tehdejším Československu se jím v roce 1979 bezesporu stal útlý spis nazvaný výmluvně Životní prostředí očima přírodovědce vydaný pražským nakladatelstvím Academia. Kromě geochemika Bedřicha Moldana a analytického chemika Jaroslava Zýky se na něm podílel také ekolog, botanik a lesník prof. Ing. Jan Jeník, CSc., dr. h. c.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf