Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Kulér-Medailonky

Autor: Václav Petříček

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Dne 15. listopadu 1939, ve smutném válečném roce, se narodil pozdější doktor přírodních věd, velevýznamný speleolog a dlouholetý odborný pracovník státní ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem

Kulér-Medailonky

Autor: Alexandr  Hrozek, Zuzana Růžičková

Tomáš Besta – vedoucí ochránců přírody Lužických hor čerstvým šedesátníkem

Ukázkový případ, kterak se lze s pozitivním a nekonfliktním přístupem k životu, práci a kolegům dožít šesté dekády života s tmavým vousem, zachovat si mladistvého ducha a přesvědčit tělo, že pro něj nejsou žádné sportovní a společenské aktivity zásadním problémem…

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Kulér-Medailonky

Autor: Jiří Kmet

Jiří Matuška – vitální šedesátník

Když mě Jirka na počátku milénia přijímal jako nováčka na Pálavu, netušil jsem, že mu jednou budu prostřednictvím našeho oborového časopisu gratulovat k šedesátým narozeninám. Nicméně čas letí a 31. srpna je čas popřát vše nejlepší.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odešla Šárka Neuschlová

Kulér-Medailonky

Autor: Radim Jarošek

Odešla Šárka Neuschlová

S RNDr. Šárkou Neuschlovou jsem se poprvé setkal někdy v roce 1988. Byla tehdy zaměstnána, už jako odborná pracovnice s mnohaletou praxí, na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Zajímal jsem se o místo a ona mě tenkrát od práce v profesionální ochraně přírody trochu zrazovala: „víte, zákony nám příliš možností ovlivnit dění neumožňují a naše materiální vybavení to také není žádná sláva…“

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Kulér-Medailonky

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali Jana Klopfštocková a externí spolupracovníci Paměti národa. Otištěno s laskavým svolením Post Bellum.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

Kulér-Medailonky

Autor: Alena Bauerová (Reitschmiedová)

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“ zeptal se mě můj první šéf, Jiří Ica Pospíšil, vedoucí metodického oddělení Kulturního domu hl. m. Prahy, kam jsem po škole nastoupila. Přikývla jsem. „Tak to se musíte vypravit za Emilkou Forejtovou,“ řekl a já se rozjela na Prahu 10, na obvodní národní výbor, kde Emílie Forejtová (později provdaná Strejčková) pracovala od roku 1980 jako inspektorka kultury pro ochranu přírody a památek (pozn. pro mladší ročníky: do sametové revoluce 1989 neexistoval resort životního prostředí a ochrana přírody spadala pod kulturu).

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Květ, Miroslav Hátle

90 let Jana Jeníka – vědce, pedagoga a ochránce přírody

Tento článek věnujeme životu a dílu významného českého lesníka, botanika, ekologa, vysokoškolského učitele a vědeckého pracovníka, a také cestovatele, popularizátora vědy, profesora Ing. Jana Jeníka, CSc., dr. h. c., člověka dobrého a poctivého k sobě i ostatním lidem.

Ochrana přírody 1/2019 22. 2. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf