Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Autor: Václav Petříček

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Dne 15. listopadu 1939, ve smutném válečném roce, se narodil pozdější doktor přírodních věd, velevýznamný speleolog a dlouholetý odborný pracovník státní ochrany přírody.

V předstihu se stal oslavencem na setkání svých četných přátel, které pozval na 15. října do pražského „Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi“ v Café Barrande. Výstižný a doslova roztomilý obsah jeho pozvánky, tak trochu zkratky jeho života, stojí za zveřejnění:

Vážení přátelé, kamarádi, holky i kluci,

dávno již tomu, kdy jsem se přidal k jeskyňářům (1953), rozhodl, že půjdu na geologickou průmyslovku (1954), kdy jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (1963), krátce pracoval v redakci Kartografického ústavu, odbyl si rok vojny u tankového praporu v Benešově u Prahy, byl přijat do toho skvělého Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (1967), rozděleného a přetaveného na Český ústav ochrany přírody a později Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, odešel do penze (2004) a přestal pracovat na smlouvu (2007). Teď přišla chvíle (na kterou se člověk netěší, ale přijde), kdy jsem dosáhl 80 let. Mí starší kamarádi si aspoň na mě už nebudou ukazovat prstem, že mi ještě není ani osmdesát a společně si vzpomeneme na staré časy a na ty, kteří bohužel už nejsou mezi námi a u mnohých z nich nám každému velmi vadí, že tu nejsou.

Pro mne bylo dojemně potěšující, že jsem se po letech setkal s celým speleologickým triumvirátem na SÚPPPu, který tvořili „kluci“ Ferry (František Skřivánek), Jarda Hromas a právě Bóďa.

Dr. Kučera se po odchodu do důchodu věnuje především své ženě a početným potomkům, ale dění v oboru stále sleduje: naposledy formou spolupráce na významném článku k 60. výročí státní ochrany přírody autora Pavla Pešouta v letošním prvním čísle Ochrany přírody. Tady je nutno zmínit že Bóďa byl 27 let jeho úspěšným vedoucím redaktorem (na SÚPPPu také jako součásti časopisu Památky a příroda). Teď by měl přijít výčet jeho funkcí, pracovních projektů, expedic a velké řady publikací, ale to až příště. Zatím mu, jeho kamarádi, přejeme ještě hodně spokojených let, nejen v rodinném kruhu, ale i – alespoň občas – v prostředí jeho osudového světa: krasu, krápníkových jeskyň, propastí, stalaktitů, jezírek a vývěrů...