Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Kulér-Medailonky

Autor: Václav Petříček

Bohumil „Bóďa“ Kučera 80!

Dne 15. listopadu 1939, ve smutném válečném roce, se narodil pozdější doktor přírodních věd, velevýznamný speleolog a dlouholetý odborný pracovník státní ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Nebezpečné scestí  v zemědělské krajině

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Nebezpečné scestí  v zemědělské krajině

Máme moderní a vyspělé zemědělství. Anebo ne? Lesnictví také bylo celá desetiletí považováno za vyspělé, až teprve kůrovec odhalil „jisté chyby“. Překvapení to ale nebylo – na rizika monokultur vědci poukazovali dávno, byli však ignorováni. Vědecké poznatky, které mají potenciál ohrozit zisky, jsou bohužel ignorovány systematicky, ani v zemědělství tomu není jinak. Příkladem může být pokračování užívání glyfosátů v EU poté, co si chemický koncern Bayer za 66 miliard dolarů „shodou okolností“ zrovna koupil firmu Monsanto – vynálezce nejenom glyfosátu. Týká se to nás všech, hra o životy pokračuje a Německo i EU si prostřednictvím firmy Bayer koupily nekonečné břemeno zodpovědnosti za její následky. A nejde jenom o glyfosáty, těm se jen dostalo větší publicity.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Výsadba aleje Mahátmy Gándhího v CHKO Český ráj

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Klápště

Výsadba aleje Mahátmy Gándhího v CHKO Český ráj

Při příležitosti 150. výročí narození mírotvůrce a environmentalisty Mahátmy Gándhího byla ve středu 2. října letošního roku nedaleko obce Vyskeř v CHKO Český ráj vysazena alej ovocných dřevin.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Umělá inteligence pomáhá ochraně přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Umělá inteligence pomáhá ochraně přírody

V úvodní přednášce celostátní konference o výzkumu v ochraně přírody konané v září 2008 v Olomouci si jeden tehdy mladý akademický lev posteskl, že nejlepší absolventi univerzity zůstávají na škole nebo zamíří do některého ústavu Akademie věd ČR, zatímco ve státní ochraně přírody nacházejí uplatnění ti zbylí. Zastánce uvedeného názoru proto určitě potěší, že se jak v ochranářské biologii, tak v praktické péči o přírodní a krajinné dědictví stále více uplatňuje umělá inteligence, když už se přirozené nedostává.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

První případ nelegálního pašování „monté“ úhoře říčního z ČR odhalen, pachatelé potrestáni

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Makal

Tři nenápadné kufry, jež procházely rutinní kontrolou po odbavení na Letišti Václava Havla v Praze na začátku roku 2019, v sobě ukrývaly vskutku neobvyklý obsah. Jednalo se přibližně o 70 000 živých exemplářů úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve stadiu tzv. sklovitých úhořů (monté). Na rentgenu nebudí umělohmotné pytle naplněné monté, trochou vody a napuštěné kyslíkem velkou pozornost. Čeští celníci nicméně znali podobu takového kontrabandu od svých západoevropských kolegů. Zatímco v ČR se jednalo o první odhalený případ, v celé Evropě jich byly v posledních letech zaznamenány již desítky.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Počet upytlačených slonů afrických klesá, nadále však zůstává vysoký

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Počet upytlačených slonů afrických klesá, nadále však zůstává vysoký

Slon africký (Loxodonta africana) patří oprávněně mezi symboly fauny celého kontinentu. Podle uznávaných odhadů se savanami a pralesy v Africe na jih od Sahary ještě v 16. století prohánělo na deset milionů největších v současnosti žijících suchozemských živočichů. Výroba kulečníkových koulí, šachových figurek, držadel vycházkových holí a nožů, klavírních kláves, malých šperkovnic, tabatěrek či vyslovených tretek a nevkusných kýčů stála život tisíců afrických slonů. I když hlad po klech poněkud utlumily obě světové války, na konci osmdesátých let 20. století z původního počtu slonů zůstala pouhá desetina. USA, západní Evropa a skupina afrických zemí na čele s Keňou se proto rozhodly katastrofální vývoj zvrátit. Na Nový rok 1990 vstoupil v rámci Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostli (CITES) celosvětový zákaz obchodování se slonovinou. Protože pro kly neexistovalo odbytiště, pytláctví i pašování slonoviny pokleslo na úroveň, kterou bylo možné označit za snesitelnou.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

K přemnožení sosnokaza borového v oblasti Bzenecké a Hodonínské Doubravy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: David Horal, Pavel Pešout

K přemnožení sosnokaza borového v oblasti Bzenecké a Hodonínské Doubravy

Stalo se již na Hodonínsku tradicí, že každé čtyři roky řeší orgány ochrany přírody (tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí, na území národních přírodních památek pak také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava) záměr Lesů České republiky, s. p., případně dalších vlastníků lesa, použít letecký postřik insekticidu proti gradujícím chroustům maďalovým v oblasti Hodonínské a Bzenecké Doubravy (viz např.: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/o-nesmrtelnosti-tematu-chroust/).

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pelc

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Lesy na zeměkouli trpí v nebývalé míře. Likvidace deštných pralesů v Amazonii se zrychlila, ročně jich tu zmizí plocha větší než náš stát, na Sibiři se těží lesy za nejasných pravidel a snad i nejasných původů těžebních firem. V  Konžské pánvi to není o mnoho optimističtější. A pohled do tuzemských lesů také není nijak radostný.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bernská úmluva slaví 40. výročí  

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Bernská úmluva slaví 40. výročí  

Začátek 70. let 20. století přinesl četná zjištění z různých částí světa, že se životním prostředím člověka není něco v pořádku. V západní Evropě, USA a Japonsku proto začala probouzející se občanská společnost hlasitě požadovat po politicích a řídících pracovnících opatření, která by situaci co nejdříve výrazně zlepšila. Současně sílilo poznání, že bez aktivní mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí žádoucí změna nastane jen těžko. Proto začaly být postupně sjednávány mezinárodní mnohostranné úmluvy, jejichž smluvní strany na sebe přijímaly právně závazné povinnosti související s ochranou přírody a péčí o životní prostředí.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf