Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

První případ nelegálního pašování „monté“ úhoře říčního z ČR odhalen, pachatelé potrestáni

Autor: Jakub Makal

Tři nenápadné kufry, jež procházely rutinní kontrolou po odbavení na Letišti Václava Havla v Praze na začátku roku 2019, v sobě ukrývaly vskutku neobvyklý obsah. Jednalo se přibližně o 70 000 živých exemplářů úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve stadiu tzv. sklovitých úhořů (monté). Na rentgenu nebudí umělohmotné pytle naplněné monté, trochou vody a napuštěné kyslíkem velkou pozornost. Čeští celníci nicméně znali podobu takového kontrabandu od svých západoevropských kolegů. Zatímco v ČR se jednalo o první odhalený případ, v celé Evropě jich byly v posledních letech zaznamenány již desítky.

Monté se odchytává v ústí řek přímořských států západní Evropy (nejčastěji Portugalsko, Španělsko a Francie) a je následně pašováno kurýry v osobních zavazadlech. Po několika odhalených případech na západoevropských letištích začali pašeráci hledat alternativní cesty přes země střední a východní Evropy. Cílová destinace pašovaných úhořů přitom zůstává pokaždé stejná – východní Asie.

Úhoř říční je podle všeobecně uznávaného červeného seznamu celosvětově ohrožených druhů vydávaného Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) kriticky ohroženým taxonem, v rámci mezinárodní úmluvy CITES je od roku 2009 řazen do příloh II, B. V roce 2010 byly navíc stanoveny na vývoz tohoto druhu ze zemí EU nulové kvóty – v praxi to znamená, že legální export uvedené komodity z EU není možný. Členské státy EU tak reagovaly na zvyšující se poptávku po úhořím mase v některých asijských zemích (zejména Japonsko, Čína, Tchaj-wan a Jižní Korea), kde se úhoří maso tradičně konzumuje jako vyhlášená delikatesa. Úhoři jsou rybami, které se dosud nedaří ve významnějším množství odchovávat uměle. Veškerá konzumace je proto závislá na přísunu jedinců z volné přírody.

Čím jsou úhoři vzácnější a v přírodě ohroženější, tím je jejich cena na asijských trzích vyšší. Pro představu – cenu 70 000 exemplářů monté úhoře říčního na asijském trhu v lednu 2019 vyčíslila AOPK ČR ve svém odborném vyjádření na více než 690 000 Kč. Ne nadarmo se o úhořím monté mluví jako o evropské slonovině, co do finančního objemu patří v současnosti nelegální obchod s úhořem říčním v oblasti nelegálního využívání planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů k nejzávažnějším aktivitám.

Vzhledem k hodnotě kontrabandu a k tomu, že se jednalo o činnost mezinárodní organizované skupiny, padly v tomto případě tvrdé tresty. Pachatelé, dvě osoby malajské státní příslušnosti, byli odsouzeni ke dvěma, resp. dvěma a půl rokům odnětí svobody. Jednomu z nich byl navíc uložen peněžitý trest ve výši 500 000 Kč. Zabavené monté bylo předáno Českému rybářskému svazu, který jej po dokrmení v nádržích vypustil v jarních měsících roku 2019 do řek na severní Moravě. Nezbývá než doufat, že tento úspěšný případ napomůže k omezení nelegálního obchodu s úhořem. Úhoř říční totiž patří do evropských řek, nikoli na asijský talíř.