Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jakub Makal

Celosvětová konference CITES v Ženevě zpřísnila podmínky pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník, Jakub Makal, Ondřej Klouček

Celosvětová konference CITES v Ženevě zpřísnila podmínky pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy

Četnými sdělovacími prostředky, od špičkových vědeckých časopisů po bulvární internetové stránky, glosovaná obsáhlá zpráva Mezinárodní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu, změnách a vývojových trendech globální biologické rozmanitosti, představila i některá sdělení, pozměňující tradiční názory.

Ochrana přírody 6/2019 20. 12. 2019 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

První případ nelegálního pašování „monté“ úhoře říčního z ČR odhalen, pachatelé potrestáni

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Makal

Tři nenápadné kufry, jež procházely rutinní kontrolou po odbavení na Letišti Václava Havla v Praze na začátku roku 2019, v sobě ukrývaly vskutku neobvyklý obsah. Jednalo se přibližně o 70 000 živých exemplářů úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve stadiu tzv. sklovitých úhořů (monté). Na rentgenu nebudí umělohmotné pytle naplněné monté, trochou vody a napuštěné kyslíkem velkou pozornost. Čeští celníci nicméně znali podobu takového kontrabandu od svých západoevropských kolegů. Zatímco v ČR se jednalo o první odhalený případ, v celé Evropě jich byly v posledních letech zaznamenány již desítky.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf