Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ekologická síť půl století poté

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Ekologická síť půl století poté

Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and corridors 
Hilty J., Worboys G.L., Keeley A., Woodley S., Lausche B., Locke H., Carr M., Pulsford I., Pittock J., 
White J.W., Theobald D.M., Levine J., Reuling M., 
Watson J.E.M., Ament R. & Tabor G.M. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Geologie Českosaského Švýcarska, Zuzana Vařilová (ed)

Kulér-Recenze

Autor: Petr Chvátal

Geologie Českosaského Švýcarska, Zuzana Vařilová (ed)

Výročí dvaceti let od založení Národního parku České Švýcarsko bylo v oblasti geologie oslaveno výjimečným a důstojným způsobem. Kolektiv autorů v čele s editorkou Zuzanou Vařilovou sestavil vzácné dílo věnující se geologii, geomorfologii, těžbě nerostných surovin i příbuzným oborům nejen na území národního parku a CHKO Labské pískovce, ale i s přesahem do Národního parku Saské Švýcarsko a okolního území s ucelenou geologickou stavbou.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Předseda SVOL František Kučera zemřel

Kulér-Medailonky

Předseda SVOL František Kučera zemřel

SVOL s hlubokým zármutkem oznamuje, že Ing. František Kučera náhle zemřel. Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého profesionála, který dění v oboru mnoho let pozitivně ovlivňoval.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Výzva odborníků: těžba uschlých stromů lesu nepomáhá

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vojtěch Čada

Lesníci, botanici, ekologové a vědci zabývající se houbami či hmyzem zaslali výzvu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a dalším zodpovědným politikům (http://bit.ly/vyzva-lesy). Reagují tak na nevhodné nastavení dotací, které vlastníky vedou k samoúčelné těžbě uschlých stromů, která lesu nepomáhá. Příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity poskytované ministerstvem zemědělství jsou vázány na množství pokácených a zpracovaných odumřelých a odumírajících jehličnatých stromů. Zpracování stromů za účelem jejich prodeje je v ekonomickém zájmu vlastníků lesů, ale nepředstavuje žádný přínos pro samotný les ani jeho ekosystémové služby. Všichni potřebujeme především zdravé a fungující lesy, které zabezpečí čištění vody a vzduchu, ochranu půdy a biologické rozmanitosti i stabilní klima. Stát by proto měl prioritně financovat tyto tzv. ekosystémové služby, které lesy a jejich vlastníci poskytují společnosti.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva MŽP

Záchranný program pro zvonovec liliolistý

Zvonovec liliolistý – dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům – je kriticky ohrožený druh. Roste především ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často v loukách. Kvete na přelomu července a srpna. Jeho úbytek zapříčinila především změna hospodaření v lesích v minulém století. Prosvětlené lesní porosty na místech vhodných pro zvonovec nahradily vysokokmenné stinné lesy. Zvonovci neprospěl ani zvýšený přísun živin do krajiny, kvůli kterému na světlých místech vyrůstají konkurenčně silné byliny. A v posledních desetiletiletích trpí okusem přemnožené spárkaté zvěře, která ho spase dříve, než vykvete.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Sýček a sysel mají nové či aktualizované záchranné programy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Sýček a sysel mají nové či aktualizované záchranné programy

Záchranný program pro sýčka obecného je úplně nový, pro sysla obecného běží už deset let a MŽP v srpnu schválilo jeho aktualizaci. Ambicí je, aby se početnost sýčků zvýšila z dosavadní stovky na tisíc párů, pro sysla se počítá s osidlováním příhodných míst v okolí stávajících lokalit a výměnou jedinců mezi populacemi, aby se omezilo příbuzenské křížení.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Několik desítek perlorodek bylo koncem srpna vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Několik desítek perlorodek bylo koncem srpna vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách

Vypouštění je vrcholem mezinárodního projektu Malsemuschel zaměřeného na podporu životního prostředí perlorodky, ve kterém jsou mimo jiné odchováváni mladí mlži k obnově přestárlé populace. Mladé perlorodky tak posílí česko-rakouskou populaci tohoto vzácného mlže. Vedle odchovu je nezbytnou součástí projektu také obnova přirozeného prostředí perlorodky a plán různých úprav a opatření v povodí řeky Malše, aby perlorodka mohla přežít a rozmnožovat se. Mlže za přítomnosti expertů z obou stran hranice do Malše vypustili premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf