Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela AOPK ČR

Autor: Tisková  zpráva

Cenu Natura 2000 Award, která je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě Natura 2000, obdržel v kategorii „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“ projekt s podtitulkem „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“. Podílela se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN. Díky přeshraniční spolupráci byla vytvořena sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a udržitelného rozvoje v Karpatech. Jedním z hlavních výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích („Doprava a ochrana fauny v Karpatech“), jejíž přípravu koordinoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Aktivity pokračují nyní v rámci mezinárodního projektu ConnectGreen, který má za cíl navrhnout mapu jádrových území a migrační koridory pro velké savce v Karpatech.