Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tisková zpráva

Sýček a sysel mají nové či aktualizované záchranné programy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Sýček a sysel mají nové či aktualizované záchranné programy

Záchranný program pro sýčka obecného je úplně nový, pro sysla obecného běží už deset let a MŽP v srpnu schválilo jeho aktualizaci. Ambicí je, aby se početnost sýčků zvýšila z dosavadní stovky na tisíc párů, pro sysla se počítá s osidlováním příhodných míst v okolí stávajících lokalit a výměnou jedinců mezi populacemi, aby se omezilo příbuzenské křížení.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Několik desítek perlorodek bylo koncem srpna vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Několik desítek perlorodek bylo koncem srpna vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách

Vypouštění je vrcholem mezinárodního projektu Malsemuschel zaměřeného na podporu životního prostředí perlorodky, ve kterém jsou mimo jiné odchováváni mladí mlži k obnově přestárlé populace. Mladé perlorodky tak posílí česko-rakouskou populaci tohoto vzácného mlže. Vedle odchovu je nezbytnou součástí projektu také obnova přirozeného prostředí perlorodky a plán různých úprav a opatření v povodí řeky Malše, aby perlorodka mohla přežít a rozmnožovat se. Mlže za přítomnosti expertů z obou stran hranice do Malše vypustili premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky získal v soutěži TURISTPROPAG zvláštn

Do 5. ročníku mezinárodní přehlídky turisticko-propagačních materiálů přihlásilo 98 vydavatelů z řad obcí, měst, neziskových organizací nebo podnikatelů v cestovním ruchu na dvě stovky různých materiálů. Ceny jsou každoročně udělovány v 15 kategoriích, jako jsou trhací mapy, průvodci, letáky, knižní publikace, kalendáře nebo také mobilní aplikace a další. Každý z porotců pak ještě uděluje zvláštní cenu. Jednu z nich obdržela – od společnosti COT Group – i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za návštěvnický pas pro chráněné krajinné oblasti a národní parky.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ovce, kozy, kosy, hrábě a křovinořezy pomáhají přírodě

Pestrou krajinu Českého středohoří pomáhalo stovky let udržovat tradiční zemědělské hospodaření. Poté, co lidé původní způsob obhospodařování opustili, začaly zdejší stepi, suché travnaté stráně, ale i světlé lesy, které se nehodily k zemědělské velkovýrobě, postupně zarůstat. Vzácní živočichové a rostliny, jako jsou ještěrka zelená, přástevník kostivalový, saranče skalní, střevíčník pantoflíček, kavyl olysalý a koniklec otevřený, mizeli. Na jejich záchranu je zaměřen šestiletý projekt LIFE České středohoří, který je právě v polovině.

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředseda Senátu Milan Štěch koncem června slavnostně zahájili provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřeli společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem a dalšími hosty. 

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění pro Přírodu č. 37

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění pro Přírodu č. 37

Monografie je k nahlédnutí v archivu časopisu Příroda na https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/127/070058.pdf?seek=1569925646

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Koniklec otevřený kvete právě v těchto dnech, ale už jen na 24 místech v celé České republice.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf