Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Autor: Tisková  zpráva

V CHKO Žďárské vrchy otevřen nový Dům přírody

Ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředseda Senátu Milan Štěch koncem června slavnostně zahájili provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřeli společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem a dalšími hosty. 

„Dům přírody návštěvníkům nabídne nejen expozici, ale také ekovýchovné programy, prezentace regionálních produktů a tradičních řemesel, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe, nezůstává jen na papíře a za zdmi úřadů, ale pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí, a která nabízí množství atraktivních výletů a naučných stezek. Podobné projekty jako dnes otevřený Dům přírody Žďárských vrchů přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé České republice,“ prozrazuje Richard Brabec, ministr životního prostředí. 

Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná oblast slaví padesát let od svého vzniku. Památkově chráněný statek a stodola byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. O přírodě Žďárských vrchů byl také natočen 3D film, desítka videospotů a animací. Provozovatelem Domu přírody bude Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky, o. p. s.

„Dům přírody dostala chráněná krajinná oblast tak trochu ke kulatým narozeninám. Jsme rádi, že se tomuto jedinečnému místu podařilo vdechnout nový život. Věřím, že skloubení historického objektu a moderní expozice a programů ocení i návštěvníci,“ konstatuje František Pelc, ředitel AOPK ČR. 

Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek.

Více na www.dumprirody.cz