Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění pro Přírodu č. 37

Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění pro Přírodu č. 37

Monografie je k nahlédnutí v archivu časopisu Příroda na https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/127/070058.pdf?seek=1569925646

Monografie Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří od autorů Jitky Horáčkové, Vojena Ložka a Lucie Juřičkové, která byla publikována v časopise Příroda, získala ocenění udělované Univerzitou Karlovou. Tato monografie byla vyhodnocena jako první nejlepší monografie z přírodovědecké fakulty a jako čtvrtá nejlepší monografie celkem. Jedná se o ocenění udělované vysoce kvalitním monografiím hodnoceným v roce 2020 (rok vročení 2018). Autorům tímto srdečně gratulujeme a děkujeme za jejich krásnou a precizně zpracovanou publikaci.