Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Situace je vážná, ale jde o obrovskou příležitost pro změnu

Kulér: Názory a polemika

Autor: Václav Vosecký

Situace je vážná, ale jde o obrovskou příležitost pro změnu

Při volbě mezi alternativami bychom se měli ptát nejen na to, jak překonat bezprostřední hrozbu, ale také v jakém světě chceme žít, jakmile bouře kolem pandemie přejde.  

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Der Naturraum Bayerischer Wald – Šumava in den Eiszeiten

Kulér-Recenze

Autor: Karel Pošmourný

 Der Naturraum Bayerischer Wald – Šumava in den Eiszeiten

Přírodní oblast Bavorský les ― Šumava v době ledové
Vědecká řada, sešit 20
Vydal: National Park Bayerischer Wald, říjen 2019

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Kulér-Medailonky

Autor: Dana Turoňová, Václav Petříček, Leša Leiský

RNDr. Otakar „Ralf“ Leiský  1925–2020

Dne 31. března se uzavřela téměř 95 let trvající životní dráha Otakara Leiského ― zoologa, profesionálního ochránce přírody a zakladatele první dobrovolné ochranářské organizace, Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea, později TISu ― Svazu pro ochranu přírody a krajiny. Ota se zásadním způsobem podílel i na záchraně a uchování genofondu huculských koní. Jeho heslo „Poznej a chraň“ už mezi ochranáři zdomácnělo a dostalo se do povědomí široké veřejnosti. Zemřel v předvečer Dne ptactva, o který se tak významnou měrou u nás zasloužil.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jubilující Petr Moucha –  lesník a ochranář v jedné osobě

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout, František Pelc

Jubilující Petr Moucha –  lesník a ochranář v jedné osobě

Již za svého života se stal legendou. Je příkladem mezioborového svorníku – po mnoho desetiletí se mu daří úspěšně hledat shodu a spolupráci mezi ochranou přírody a lesnictvím. V České republice existuje málo osobností, které široce respektuje jak lesnická, tak ochranářská veřejnost. Vedle Igora Míchala, Josefa Fanty a jen několika dalších je to právě Petr Moucha.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková  zpráva

Podepsáno: koniklec otevřený má vlastní záchranný program

Koniklec otevřený kvete právě v těchto dnech, ale už jen na 24 místech v celé České republice.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vyrazte mezi kuňky, orchideje a motýly! Místa pro přírodu vás zvou

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

Vyrazte mezi kuňky, orchideje a motýly! Místa pro přírodu vás zvou

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zve na zajímavé přírodní lokality. Nápovědou může být nové vydání „turistického miniprůvodce“ Místa pro přírodu Vás zvou.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podloudný obchod s ohroženými luskouny

Kulér-Nové právní předpisy

Autor: Pavel Šimek

Každoročně si třetí únorovou sobotu připomínáme Světový den luskounů. Bylo tomu tak i letos, kdy jsou luskouni podezřelí z přenosu koronavirů na člověka.

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Přemísťování volně žijících živočichů: jak se vyvarovat  chyb

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Přemísťování volně žijících živočichů: jak se vyvarovat  chyb

Přemísťování organismů, ať už jejich vysazování na vhodné lokality v původním areálu rozšíření (repatriace), nebo posilování planě rostoucích nebo volně žijících populací jedinci z jiných přirozených míst výskytu či odchovů v lidské péči s cílem zvýšit jejich dlouhodobou životaschopnost, patří k tradičním a mezi odbornou a širokou veřejností trvale oblíbenou metodou druhové ochrany. Aby byli ochránci přírody úspěšní, musejí v případě živočichů dobře znát bionomii cílového taxonu, získat podporu co největšího počtu zainteresovaných stran, činnost s nimi koordinovat a v neposlední řadě důsledně sledovat vlastní realizaci a co nezaujatěji vyhodnocovat jeho úspěšnost. 

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf