Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Opera Corcontica 51

Kulér-Recenze

Autor: Jiří Bašta

Na přelomu roku vydané číslo sborníku vědeckých prací z Krkonoš a Vysokých Sudet zahájilo šestou desítku svazků. V pestrém obsahu z několika přírodovědných oborů i s přesahem do společenskovědní problematiky najdeme řadu aktualit bezprostředně využitelných v ochranářské praxi, ale nechybí tu ani pohledy do historie. Obojího se týká úvodní přehledový článek Kleč a smilka – klíčoví hráči vývoje alpínského bezlesí Krkonoš od Jana Štursy a Jana Wilda. Autoři shrnují průběh dnes intenzivně řešené konkurence společenstev těchto zásadních rostlinných druhů arkto-alpínské tundry, v níž se člověk nejdříve postavil na stranu smilky, pak kleče, a dnes hledá pro oba oboustranně přijatelný modus vivendi. Cenný je rozsáhlý, devítistránkový seznam literatury k tématu.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Dějiny ochrany přírody na Slovensku

Kulér-Recenze

Autor: Pavel Pešout

Dějiny ochrany přírody na Slovensku

V roce 2019 oslaví státní ochrana přírody na Slovensku sto let od svého vzniku. Vznik státní ochrany přírody je datován k vydání Nařízení ministra, zplnomocněnce vlády Československé republiky pro správu Slovenska Václava Šrobára z 20. října 1919 („O právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“). K tomuto nadcházejícímu výročí vydala v roce 2013 Státní ochrana přírody Slovenské republiky objemnou knihu „Dejiny ochrany prírody na Slovensku“. Jejím autorem je lesník, dlouholetý pracovník ochrany přírody a zkušený autor či spoluautor více než dvou desítek knih a několika set odborných článků Ing. Viliam Stockman, CSc. „Předvoj“ této knihy vydalo Ministerstvo životního prostředí k 90. výročí státní ochrany přírody na Slovensku již v r. 2011. Knihou autor navazuje také na své další předchozí počiny, zejména „Kto je kto v ochrane prírody Slovenska“ z let 2009 a 2010.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vážky České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Karel Chobot

Vážky České republiky

Černý M., Waldhauser M.
ČSOP Vlašim 2014, 180 stran.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 01/2015-03/2015

Kulér-Nové právní předpisy

přehled vybraných aktualit za období leden 2015 – březen 2015, přehled vybrané judikatury a metodik z Věstníku MŽP za období září 2014 – leden 2015

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Tomáš Just, Pavel Špryňar

Pavel Mudra – ochránce, popularizátor a fotograf středočeské přírody

Dlouholetý tahoun a vedoucí pražského a středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Pavel Mudra dosáhl na začátku letošního roku šedesátky.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Jan Čeřovský, osobnost mnoha profesí, jubiluje

Kulér-Medailonky

Autor: Jan Plesník

Jan Čeřovský, osobnost mnoha profesí, jubiluje

Jan Čeřovský děkuje na 1. světovém kongresu ochrany přírody v říjnu 1996 v Montrealu za mimořádné ocenění, které se mu udělením čestného členství Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) dostalo.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Dvacet let od úmrtí prvního československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška

Kulér-Medailonky

autoři: Jiří Dlouhý, Pavel Šremer

Dvacet let od úmrtí prvního československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška

Před dvaceti lety zahynul pod lavinou v milovaných horách – Roháčích – spolu se svou dcerou Josef Vavroušek, člověk přesahující svou dobu a svoji zemi.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

O přírodě, krajině a dotacích v České republice

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

O přírodě, krajině a dotacích v České republice

Tvrzení, že žijeme v informačním světě, není ani zdaleka nadsazené. Zatímco nejrůznější údaje se na nás valí doslova ze všech stran, jiné musíme často pracně vyhledávat. Uvedená zákonitost platí jak pro vlastní péči o přírodní a krajinné dědictví v České republice, tak pro možnost jejího financování v podobě dotací ze státního rozpočtu i zdrojů Evropské unie.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Do Podyjí s Androidem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: David Grossmann

Místa, kde je možné v Podyjí vidět kudlanky, kvetoucí koniklece nebo zajímavé technické památky, poradí lidem nová tříjazyčná mobilní aplikace tamní Správy národního parku. Dostupná je pro zařízení se systémem Android a lidé si ji bezplatně mohou stáhnout na stránkách Google Play.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf