Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Kulér-Medailonky

Jaromír Strejček odešel  14. února 2019

Následující text není historickou studií. Jedná se o převyprávění pamětníkových životních osudů na základě jeho vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru. Vyprávění zpracovali Jana Klopfštocková a externí spolupracovníci Paměti národa. Otištěno s laskavým svolením Post Bellum.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

Kulér-Medailonky

Autor: Alena Bauerová (Reitschmiedová)

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“

„Tak vy chcete dělat ekologickou výchovu?“ zeptal se mě můj první šéf, Jiří Ica Pospíšil, vedoucí metodického oddělení Kulturního domu hl. m. Prahy, kam jsem po škole nastoupila. Přikývla jsem. „Tak to se musíte vypravit za Emilkou Forejtovou,“ řekl a já se rozjela na Prahu 10, na obvodní národní výbor, kde Emílie Forejtová (později provdaná Strejčková) pracovala od roku 1980 jako inspektorka kultury pro ochranu přírody a památek (pozn. pro mladší ročníky: do sametové revoluce 1989 neexistoval resort životního prostředí a ochrana přírody spadala pod kulturu).

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Méně známý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) patří bezesporu mezi nejvzácnější savce světa. Připomeňme, že původně osídloval rozsáhlý areál od Bangladéše a severního Vietnamu přes Malajský poloostrov až po Sumatru a Jávu. Nechce se věřit, že svého času býval ze tří recentních asijských druhů nosorožců nejpočetnější.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Japonsko opouští Mezinárodní velrybářskou komisi

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Mach

Japonsko opouští Mezinárodní velrybářskou komisi

Na sv. Štěpána 2018 oznámilo Japonsko rozhodnutí oficiálně odstoupit od Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (ICRW). Zpráva oprávněně vyvolala velkou pozornost světových sdělovacích prostředků. Stává se totiž výjimečně, aby vyspělé země opouštěly závazky sjednané v rámci mezinárodních mnohostranných smluv, a obzvláště v případě Japonska se jedná o bezprecedentní záležitost. V rámci Mezinárodní velrybářské komise (IWC), která představuje rozhodovací orgán ICRW, přetrvávalo určité napětí vyvolané možným odstoupením země vycházejícího slunce již od posledního zasedání komise v brazilském Florianopolisu v září 2018, na němž se Japonsku opět nepodařilo prosadit dlouholetý záměr transformovat IWC a obnovit regulovaný komerční lov velryb (viz Ochrana přírody, 73, 5, x-xi, 2018). Přesto i tzv. ochranářské země, mezi které se řadí Česká republika i ostatní členské státy EU, rozhodnutí Japonska ukončit členství v úmluvě nemile zaskočilo.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR uzavřela smlouvu o spolupráci s ATIC

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lucie Záhorová

Asociace turistických a informačních center (ATIC) je samostatné, dobrovolné a nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center v ČR. V České republice působí od roku 1994. Asociace se zasadila o vznik Jednotné klasifikace turistických informačních center (TIC), kterou od roku 2013 provádí formou certifikace TIC. Certifikovaná „íčka“ jsou pak označena známou značkou bílého písmena „i“ na zeleném poli a musí splňovat dané podmínky.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Mýtus plavebního stupně Děčín

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Iris Brunar

Mýtus plavebního stupně Děčín

V důsledku poválečného rozdělení Německa uniklo Labe osudu mnoha západoněmeckých řek, zejména nebylo regulováno a přehrazováno. Labe dnes na 550  km dlouhém úseku přirozeně protéká jedinečnou říční krajinou, na mnoha místech chráněnou, a to i mezinárodně. Mezi chráněná území patří národní park Saské Švýcarsko, začínající přímo na česko-německé hranici, a biosférická rezervace UNESCO Labská říční krajina, která zahrnuje 400  km toku. Labe je i součástí světového dědictví UNESCO Dessau-Wörlitzer Gartenreich (Desavsko-wörlitzská zahradní říše). Téměř na celý tok Labe se vztahuje právo Evropské unie v rámci soustavy Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodách se řadí mezi přirozené toky, které musí být udržovány v dobrém ekologickém stavu.

Ochrana přírody 2/2019 26. 4. 2019 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Kaňon Labe – inspirace romantických malířů a kolébka evropské turistiky

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Zdeněk Patzelt

Kaňon Labe – inspirace romantických malířů a kolébka evropské turistiky

Labský kaňon je unikátní nejen pro své krajinné a přírodní hodnoty, představuje zároveň obrovský potenciál pro turistické a rekreační využití. Zatímco na německé straně si to uvědomili již dávno, na straně české stále přežívá snaha přetvořit Labe na průmyslový dopravní kanál. Historie turistického využití zdejší krajiny přitom sahá až do devatenáctého století, kdy zde vznikly jedny z nejstarších turistických spolků v Evropě a území se spolu s Alpami stalo kolébkou evropské i světové turistiky. Fascinující krajina Českosaského Švýcarska inspirovala věhlasné romantické umělce. Jejich díla a později i staré pohlednice k nám dnes promlouvají o přírodní podobě Labe.

Ochrana přírody 2/2019 26. 4. 2019 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Profesor Jaromír Klika, vůdčí osobnost poválečné ochrany přírody

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Profesor Jaromír Klika, vůdčí osobnost poválečné ochrany přírody

Univerzitní profesor Jaromír Klika patřil mezi vědce, kteří si uvědomovali potřebu ochrany přírody a přímo se jí vedle své akademické a badatelské činnosti aktivně věnovali. I když patřil k vůdčím osobnostem poválečné československé ochrany přírody, nebyl jeho přínos pro tento obor na stránkách Ochrany přírody dosud1 zhodnocen. U příležitosti výročí 130 let od narození J. Kliky chceme tímto příspěvkem přispět k nápravě letitého dluhu.

Ochrana přírody 2/2019 26. 4. 2019 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf