Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Titulní fotografie: Fosilní plž devonského stáří Platyceras (Tubomphalus) crenistrium

Fotografie z obálky

Autor: Alexandr Komaško

Titulní fotografie: Fosilní plž devonského stáří Platyceras (Tubomphalus) crenistrium

Fosilní plž devonského stáří Platyceras (Tubomphalus) crenistrium žil na dně mělkého prosvětleného moře zhruba před 395 mil. let. Poměrně vzácný. Nejdelší rozměr plže na snímku se blíží 15 mm. Uvnitř Koněpruských jeskyní jej v neptunické žíle, vyplněné materiálem akantopygových vápenců, nalezl Tomáš Vinš a určil Radvan Horný, renomovaný specialista na paleozoické gastropody.

Ochrana přírody 2/2012 5. 9. 2012 Fotografie z obálky

Zadní strana obálky: Vysoká skalní stěna nad Svatým Janem pod Skalou

Fotografie z obálky

Autor: Alexandr Komaško

Zadní strana obálky: Vysoká skalní stěna nad Svatým Janem pod Skalou

Vysokou skalní stěnu nad Svatým Janem pod Skalou tvoří ukloněné kotýské a koněpruské vápence devonského stáří. V jejich podloží (již v zalesněné části svahu) se nalézá silurský vulkanický komlex. V bezprostřední blízkosti kláštera se na pravé straně snímku nalézají holocenní pěnovce (travertiny) s jeskyní Sv. Ivana.

Ochrana přírody 2/2012 5. 9. 2012 Fotografie z obálky

Pozvánka na výlet_2

Fotografie z obálky

Pozvánka na výlet_2

Malebná krasová krajina, jejíž osu tvoří řeka Berounka, je nejkrásnějším a přírodními hodnotami nejzajímavějším územím ve středních Čechách. V současné podobě je chráněno na ploše větší než 15 km2. Ke krajinářsky i přírodovědecky nejhodnotnějším patří svahy a vrcholy nad údolím Bubovického potoka a potoka Loděnice (Kačáku) mezi Svatým Janem pod Skalou a Hostimí.

Ochrana přírody 2/2012 5. 9. 2012 Fotografie z obálky

Projekt Integrating Nature & Biodiversity and Land Use Data – INBALUD

Zprávy-Recenze

autorka: Alena Dostálová

AOPK ČR se v roce 2011 účastnila jako jedna z partnerských organizací projektu INBALUD řešeného na základě kontraktu pro Evropskou komisi (EK). Jako hlavní zpracovatel zajišťovala u vybraných částí projektu jeho plnění a koordinaci. Na projektu dále spolupracovaly skupina GeoVille (Švýcarsko, Rakousko), Soukromá univerzita Barcelona (UAB, Španělsko) a firma Gisat s.r.o. (ČR).

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Zprávy-Recenze

autoři: Michal Tomášek, Ivan Balák, Ludvík Škapec

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Webový Průvodce mapovými službami s akronymem MapInSpire a jeho předchůdce MapMaker již od roku 2005 přibližují data ochrany přírody prostřednictvím tematických úloh sestavených z publikovaných mapových služeb. Obě uvedené aplikace jsou softwarovým řešením firmy MGE DATA, spol. s r. o.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Těžba břidlicového plynu – nové ohrožení přírody a krajiny v ČR?

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Kuna

Těžba břidlicového plynu – nové ohrožení přírody a krajiny v ČR?

Nedávno požádaly zahraniční společnosti (Basgas Energia Czech, s.r.o., dceřinná společnost nadnárodní firmy Hutton Energy, a Cuadrilla Morava s.r.o., dceřinná společnost britské firmy Cuadrilla Resources) ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro břidlicový plyn v ČR. Míří do chráněných krajinných oblastí: průzkumné území Berounka o výměře 93 km2zasahuje do nejcennějších oblastí CHKO Český kras, průzkumné území Meziříčí o výměře 946 km2významně zabíhá do CHKO Beskydy a okrajově do CHKO Poodří.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Sloni v Africe, nebo slonovina v Asii?

Zprávy-Recenze

autorka: Silvie Ucová

Sloni v Africe, nebo slonovina v Asii?

Už po tisíce let zpracovávají řezbáři v Egyptě slonovinu – možná déle než v jiných zemích Afriky, kde se slon na rozdíl od Egypta přirozeně vyskytuje. V současné době představuje tato severoafrická země jedno z míst, kde existuje největší nelegální obchod se slonovinou. Surová slonovina je sem pašována hlavně přes sousední Súdán, odkud míří do Káhiry.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Odstřel kopytníků není pro ochranu lesa účinný

Zprávy-Recenze

Odstřel kopytníků není pro ochranu lesa účinný

Početnost kopytníků se v posledních letech prudce zvyšuje nejen v Evropě, ale i v Severní Americe a na Novém Zélandu. Výzkum prováděný v různých částech Evropy potvrdil, že nadměrný stav jelenovitých omezuje rozmanitost zpěvných ptáků, drobných savců a některých bezobratlých. Při intenzivní pastvě v bylinném patře dochází k nezanedbatelnému poškozování půd.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jaro v přímém přenosu

Zprávy-Recenze

autorka: Lucie Hošková

Jaro v přímém přenosu

První jarní den v České republice symbolicky odstartovala nová sezona projektu Jaro ožívá, který je součástí celoevropské kampaně Spring Alive. V rámci ní tisíce lidí z celé Evropy sledují prostřednictvím internetu návrat vybraných stěhovavých ptáků.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Postindustriální plochy – významná stanoviště vzácných živočichů

Zprávy-Recenze

Autor: Antonín  Krása

Postindustriální plochy – významná stanoviště vzácných živočichů

V současné době se široce diskutuje význam tzv. postindustriálních ploch v kontextu naší přírody a krajiny. Do této diskuse významně přispívá publikace Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf