Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ludvík Škapec

Digitální data ÚSES a informační systém ochrany přírody

Zvláštní číslo

autoři: Jana Šmídová, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický

Způsob shromažďování, udržování a aktualizace údajů o skladebných částech územního systému ekologické stability v digitálním tvaru není stále sjednocen. V současné době neexistuje žádná jednotná aplikace ÚSES, prostřednictvím které by byla data ÚSES systematicky a uspokojivě spravována. Digitální data ÚSES jsou uchovávána různě, podle jejich pořizovatelů a poskytovatelů. Cílem je proto vytvořit jednotnou popisnou a prostorovou databázi ÚSES, která bude sloužit především jako nástroj podpory orgánů ochrany přírody a územního plánování, ale i pro další uživatele.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Zprávy-Recenze

autoři: Michal Tomášek, Ivan Balák, Ludvík Škapec

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Webový Průvodce mapovými službami s akronymem MapInSpire a jeho předchůdce MapMaker již od roku 2005 přibližují data ochrany přírody prostřednictvím tematických úloh sestavených z publikovaných mapových služeb. Obě uvedené aplikace jsou softwarovým řešením firmy MGE DATA, spol. s r. o.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jan Zárybnický, Ludvík Škapec, Karel Chobot, Jan Zohorna

Nálezová data (záznamy) jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a tím i jejich biotopů podle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Bez ohledu na tuto skutečnost však v České republice do nedávné doby neexistoval ucelený a obsahově dostatečný zdroj, který by takovému sjednocení tvořil základ, s výjimkou především specializovaných, popř. lokálních či regionálních databází, zabývající se pouze určitou skupinou zájmových fenoménů.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace