Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Zohorna

Informatika v ochraně přírody a krajiny opět na rozcestí

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Zohorna

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dlouhodobě zajišťuje správu Informačního systému ochrany přírody1(http://isop.nature.cz). Interní analýza informačních a komunikačních technologií přinesla zajímavá zjištění ohledně skokového nárůstu ve využívání většiny jeho služeb i masivního nárůstu ukládaných dat a informací mezi lety 2007 a 2011.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Prostorový dotaz na mapovém serveru AOPK ČR

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Zohorna

Mapový server AOPK ČR (http://mapy.nature.cz) byl rozšířen o významnou funkcionalitu – možnost prostorového dotazu a publikace jeho výsledku prostřednictvím pdf dokumentu. Toto rozšíření přináší další zlepšení ve využívání mapových služeb AOPK ČR.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zprávy-Recenze

Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jan Zárybnický, Ludvík Škapec, Karel Chobot, Jan Zohorna

Nálezová data (záznamy) jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a tím i jejich biotopů podle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Bez ohledu na tuto skutečnost však v České republice do nedávné doby neexistoval ucelený a obsahově dostatečný zdroj, který by takovému sjednocení tvořil základ, s výjimkou především specializovaných, popř. lokálních či regionálních databází, zabývající se pouze určitou skupinou zájmových fenoménů.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace