Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Alena Dostálová

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Alena Dostálová, Šárka Mazánková, Přemysl Tájek

Neprostupné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu

Na seznam mokřadů mezinárodního významu (vyhlašovaných v rámci Ramsarské úmluvy) byly zařazeny dvě nové lokality: Horní Jizera, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Celkový počet mokřadů mezinárodního významu tak v České republice vzrostl na čtrnáct.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Které evropsky významné lokality jsou nefunkční

Výzkum a dokumentace

autoři: Alena Dostálová, Viola Handlová

Soustava Natura 2000 existuje v České republice již sedm let (první lokality byly vyhlášeny v roce 2005). Dnes čítá 1 082 evropsky významných lokalit (EVL) a 41 ptačích oblastí (PO), které dohromady (bez překryvů) pokrývají 14,0 % území České republiky. Článek hodnotí soustavu jako celek z pohledu EVL, definuje nefunkční EVL a shrnuje stávající požadavky na změnu vymezení EVL; popisuje administrativní a legislativní kroky a podmínky, za jakých lze měnit vymezení a/nebo výčet předmětů ochrany EVL.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Projekt Integrating Nature & Biodiversity and Land Use Data – INBALUD

Zprávy-Recenze

autorka: Alena Dostálová

AOPK ČR se v roce 2011 účastnila jako jedna z partnerských organizací projektu INBALUD řešeného na základě kontraktu pro Evropskou komisi (EK). Jako hlavní zpracovatel zajišťovala u vybraných částí projektu jeho plnění a koordinaci. Na projektu dále spolupracovaly skupina GeoVille (Švýcarsko, Rakousko), Soukromá univerzita Barcelona (UAB, Španělsko) a firma Gisat s.r.o. (ČR).

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Doplnění národního seznamu

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jorga Drábková, Alena Dostálová

Doplnění národního seznamu

Vláda České republiky schválila 5. 10. 2009 novelu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.), kterým se doplňuje národní seznam evropsky významných lokalit (EVL) v kontinentální biogeografické oblasti na základě připomínek Evropské komise (EK). Tím byl ukončen více než tříletý proces, zahájený v dubnu 2006 na biogeografickém semináři ke kontinentální biogeografické oblasti v Darové u Plzně (více Ochrana přírody 5/2007).

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf