Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Erlánová stráň u Brodce

Fotografie z obálky

Autor: Martin Klaudys

Erlánová stráň u Brodce

Erlánová stráň u Brodce je význačnou enklávou bezlesí v kaňonovitém údolí potoka Brodec, které od sebe odděluje Velký Blaník a Křížovskou hůru. Stráň je orientována směrem na jih, což společně s erlánovým podkladem vytváří stanoviště pro teplomilná společenstva.

Ochrana přírody 2/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Rozchodník huňatý

Fotografie z obálky

Autor: Martin Klaudys

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý(Oreosedum villosum) z čeledi tlusticovitých (Crassulaceae) patří mezi rostliny kriticky ohrožené, u nichž byl zaznamenán katastrofální úbytek v rámci celé republiky.

Ochrana přírody 2/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

K rozvoji zaměstnanců AOPK ČR

Zprávy-Recenze

Autor: -fp-

K rozvoji zaměstnanců AOPK ČR

Praha – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se v lednu 2011 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jaro ožívá návratem stěhovavých ptáků

Zprávy-Recenze

autorka: Lucie Hošková

Jaro ožívá návratem stěhovavých ptáků

Česká společnost ornitologická odstartovala 1. března 2011 nový ročník projektu Jaro ožívá, který je součástí celoevropské kampaně Spring Alive. V rámci této akce tisíce lidí z celé Evropy sledují návrat vybraných poslů jara prostřednictvím internetových stránek www.springalive.net.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poslanci na návštěvě AOPK ČR

Zprávy-Recenze

Autor: -kš-

Praha – V březnu proběhla prezentace hospodaření vybraných resortních organizací ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Bořivoj Šarapatka poté požádal o podrobnou prezentaci práce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zasedání podvýboru proběhlo 7. dubna na ústředí této organizace.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nálezová databáze v praxi

Zprávy-Recenze

Autor: -zoh-

Nálezová databáze v praxi

Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) se stala nedílnou součástí práce řady státních úředníků. Svědčí o tom provedená analýza filtru NDOP v roce 2010.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Biologická olympiáda z pohledu ochránce přírody

Zprávy-Recenze

Léto roku 1974 se vskutku vydařilo. Ve stanovém táboře na břehu Nežárky se žáci sedmých až devátých tříd připravují na národní kolo Biologické olympiády. Jedné z přednášek se ujal mladý vědecký pracovník pražského Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Václav Petříček. Navýsost zajímavě a přitom naprosto fundovaně seznamuje posluchače s tím, co to vlastně ochrana přírody je.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Národními parky severovýchodní Austrálie

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Národními parky severovýchodní Austrálie

Austrálie je sice nejmenší kontinent, přesto je její celková rozloha na jedinou zemi obrovská. Plochu České republiky převyšuje téměř stonásobně. Pověstné jsou zejména pouště a polopouště nacházející se ve středu a na západě kontinentu, východ je naopak značně vlhký. Setkáme se zde i s deštnými lesy, na severu tropickými, na jihu mírného pásma. Zdejší fauna a flóra je unikátní a jen velmi málo se podobá blízké indomalajské biogeografické oblasti.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní park Lakefield zapomenutý kout Queenslandu

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc, Vladimír Bejček

Národní park Lakefield zapomenutý kout Queenslandu

Systém národních parků a chráněných území Australského svazu patří k nejlepším na světě. Nelze se tomu až tak moc divit. Austrálie je vyspělou ekonomikou s kvalitní demokracií, velmi nízkou hustotou zalidnění a zvyšujícím se povědomím potřeby ochrany unikátního přírodního prostředí. Ne jinak tomu je ve státě Queensland, ve kterém se nalézá více než 220 národních parků.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf