Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Praktický komentář zákona  o ochraně přírody a krajiny

Kulér-Recenze

Autor: Svatava Havelková

V předešlém měsíci vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer nový komentář, který rozšířil řadu komentářové literatury k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Jde o publikaci: JELÍNKOVÁ, J. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 548. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Kulér-Recenze

Autor: Jan Kos

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Při příležitosti 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí spatřila světlo světa začátkem roku 2021 kniha Kudy do Podyjí za přírodou a historií. Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí, jejími autory jsou dlouholetí zaměstnanci správy Martin Škorpík a Petr Lazárek.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Just, Ivana Jongepierová

Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikaci České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z. s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo zemědělství (ke stažení například na stránkách eagri.cz).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vzpomínka na Pavla Řepu

Kulér-Medailonky

Autor: Libor Schröpfer

Vzpomínka na Pavla Řepu

Jsou zprávy, které se píšou nesmírně těžce. V noci z 12. na 13. března 2021 zemřel známý tachovský zoolog, muzejník, divadelník, literát a vůbec člověk, který miloval život – RNDr. Pavel Řepa (*23. 7. 1943).

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

K devadesátinám Vladimíra Hanáka

Kulér-Medailonky

Autor: Antonín Reiter

V roce, kdy Národní park Podyjí oslaví 30. výročí existence, slaví významné jubileum také jeden z jeho otců-zakladatelů, doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

„Covidová turistika“, komerční reklama a žurnalistika okurkové sezony jako fenomény přispívající k v

Kulér: Názory a polemika

Autor: Tomáš Rothröckl

Zvláště chráněná území včetně národních parků jsou zejména v posledních letech zatížená nadměrnou návštěvností. Tyto trendy lze vystopovat ve všech národních parcích, patrny jsou z dlouhodobého monitoringu návštěvnosti. Nejinak tomu je i v NP Podyjí, což vyplývá i z jiného článku tohoto čísla časopisu.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Proč tato metodika?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Pavel Pešout

Proč tato metodika?

Třicet let usilujeme o nápravu morfologicko-ekologického stavu vodních toků a jejich niv, poničených vodohospodářskými úpravami v průběhu předchozích sta let. Již na konci minulého století bylo zřejmé, že plošné odvodnění milionu (!) hektarů půd spojené s destrukcí jejich vodohospodářských vlastností a technické úpravy koryt poloviny délky (!) řek a potoků způsobily mimořádné poškození retenčních schopností krajiny. Tato skutečnost na nás doléhá čím dál více v souvislosti s projevy změny klimatu, zejména zvyšováním teplot, dlouhodobými suchy, četnějšími povodněmi a přívalovými dešti. I širší veřejnost si dnes uvědomuje, že ekologická obnova toků, obnova krajiny a zlepšení stavu půd jsou naprosto nezbytné pro naši schopnost čelit dopadům projevů změny podnebí. 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká republika pomáhá chránit přírodu v Arménii

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Experti začínají pracovat na návrhu úprav arménské legislativy a institucionálních změn pro efektivnější zajištění ochrany přírody v této zakavkazské republice.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Náhrady škod způsobených vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tisková zpráva  AOPK ČR

Dne 1. dubna začala platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf