Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Kos

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Kulér-Recenze

Autor: Jan Kos

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Při příležitosti 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí spatřila světlo světa začátkem roku 2021 kniha Kudy do Podyjí za přírodou a historií. Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí, jejími autory jsou dlouholetí zaměstnanci správy Martin Škorpík a Petr Lazárek.

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Monitoring návštěvnosti v NP Podyjí – v časech normálních i v době kovidové

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Luboš Kala, Jan Kos

Monitoring návštěvnosti v NP Podyjí – v časech normálních i v době kovidové

„Podyjí – Národní park zrozený za ostnatým drátem“, tak zněl celý název výstavy instalované v roce 1996 v přízemí Národního muzea v Praze. Mladý národní park se tímto poprvé představoval pražské veřejnosti a mnozí návštěvníci muzea do té doby ani pořádně netušili, kde takové Podyjí (u Břeclavi? u Mikulova?) vlastně leží. O 25 let později je situace jiná. Základní informace o našich národních parcích jsou součástí školních osnov a Podyjí je dostatečně známé nejen znalcům vína a milovníkům památek, ale i lidem, kteří zde hledají klid a pohodu na lesních stezkách, na kterých potkáte za půl dne pár návštěvníků. Ale platí to i do dnešní doby? Kolik lidí chodí po těchto stezkách a nehrozí Národnímu parku Podyjí v budoucnu stejný osud jako Sněžce, Pravčické bráně, Pradědu či Pustevnám, tedy místům, kterým se kvůli vysoké návštěvnosti milovníci přírody začínají už spíše vyhýbat? 

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - Národní park Podyjí

Zvláštní číslo

Autor: Jan Kos

Národní park Podyjí je jediným národním parkem na území České republiky, který prokazatelně nemá problémy s vysokým počtem návštěvníků. Tím však není řečeno, že se správa parku o návštěvníky nestará, nebo že ji počty návštěvníků a trendy ve vývoji návštěvnosti nezajímají. V roce 2006 proto uskutečnila ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celoroční monitorování návštěvnosti na nejfrekventovanějších křižovatkách parku, které prováděli v terénu studenti Gymnázia a Střední pedagogické školy ve Znojmě. Jeho podrobnost je možná ojedinělá ve srovnání se všemi obdobnými pokusy, které dosud proběhly ve zvláště chráněných územích České republiky.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo