Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Kudy do Podyjí za přírodou a historií

Autor: Jan Kos

Kudy do Podyjí  za přírodou a historií

Při příležitosti 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí spatřila světlo světa začátkem roku 2021 kniha Kudy do Podyjí za přírodou a historií. Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí, jejími autory jsou dlouholetí zaměstnanci správy Martin Škorpík a Petr Lazárek.

Publikace vyšla možná tak trochu „omylem“. V roce 2019 totiž správa parku uspořádala kurz průvodců pro území národního parku, účastníci tohoto kurzu ve dvou etapách absolvovali spoustu teoretických přednášek i terénních exkurzí. Na závěr kurzu vyvstala potřeba vybavit absolventy publikací, tedy jakýmisi „skripty“, ze kterých by trvale mohli čerpat informace pro praktický výkon průvodcovské činnosti v Podyjí. Psaní skript se poněkud protáhlo a výsledkem je obsáhlý, více než stodvacetistránkový vlastivědný průvodce Podyjím, který může trvale sloužit nejen těmto průvodcům, ale zároveň i místním pedagogům a samozřejmě i návštěvníkům, kteří do národního parku přicházejí, chtějí si zde naplánovat výlety a navíc stojí o informace, které nejsou běžně dostupné v informačních centrech či na webových stránkách.

Publikace popisuje celkem 9 výletů (okruhů) do Národního parku Podyjí (1 okruh s přesahem do rakouského Thayatalu). Na každém výletu je detailněji popsáno vždy 4–6 zastavení na nejzajímavějších lokalitách, které jsou doplněny informacemi nejen o významných, ale i běžných, leč opomíjených rostlinných či živočišných druzích na trase a podrobnostmi z neživé přírody, lesnictví, historie, vývoje krajiny či praktické péče o některé vybrané lokality.

Kniha obsahuje více než 400 hesel a stejný počet fotografií a obrazového materiálu, které pořídili nejen autoři a pracovníci Správy NP Podyjí, ale zároveň dalších 50 fotografů z řad přírodovědců či sběratelů, použity jsou i materiály z archivů některých institucí. Třicítka odborných poradců sdělila autorům knihy cenné rady a informace. Zcela nadstandardní spolupráci tradičně poskytlo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, kromě dokumentačního materiálu se jednalo i o celou řadu odborných konzultací v průběhu sestavování knihy.

Každý návštěvní okruh má na svém začátku přehlednou mapku s čitelnými údaji o dalších detailech na cestě. Nenápadnými a velmi cennými údaji nad každou mapkou je délka trasy, její výškový profil a stupeň náročnosti. Nicméně u všech okruhů platí, že jsou voleny tak, aby je bez problémů mohla absolvovat skupina lidí bez zdravotních omezení na rodinném či školním výletě v průběhu jednoho půldne.

Kniha Kudy do Podyjí za přírodou a historií vyšla v nákladu 1000 kusů, převážná část tohoto nákladu je určena k prodeji. Bude k dispozici na Správě Národního parku Podyjí, v návštěvnickém středisku správy v Čížově a v regionálních knihkupectvích.