Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Pňovský luh

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Pňovský luh

Přírodymilovnému čtenářstvu jistě není neznámo, že ve středním Polabí, mezi Kolínem a Poděbrady, je zachován poměrně rozsáhlý komplex lužních lesů (největší v Čechách).

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Vycházka na Zázmoníky

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Vycházka na Zázmoníky

Zázmoníky leží na Hustopečsku, dva a půl kilometru severně od Bořetic. Tvoří nejjižnější část evropsky významné lokality Kuntínov.

Ochrana přírody 1/2016 4. 4. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Naučná stezka Housle

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Naučná stezka Housle

Praha je známá množstvím pozoruhodných geologických lokalit. Nalézají se převážně v prvohorních horninách Barrandienu, ale lze se setkat i se staršími (starohorními) či mladšími (druhohorními) horninami.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Lesní chrám

Fotografie z obálky

Autor: Miloslav Fekar

Lesní chrám

Lesní chrám od Miloslava Fekara je součástí unikátní galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Východištěm dnešní vycházky bude železniční zastávka Valašské Příkazy. Na nejsevernější bělokarpatský hřeben vylezeme po zelené turistické značce přes ves Študlov. Na rozcestí Požár se již ocitáme na hřebeni, v nadmořské výšce něco málo přes 750 m. Po něm se vydáme stále po zelené značce k západu. Stoupáme lesem s menšími horskými loukami pod vrchol Kyjanice (770 m n. m.), kde vstupujeme na území CHKO Bílé Karpaty.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

PR Podtrosecká údolí

Fotografie z obálky

Autor: Jan Mocek

PR Podtrosecká údolí

Pískovcové skalní stěny spadají na hladinu Věžického rybníka v PR Podtrosecká údolí a vytvářejí tak neopakovatelnou přírodní scenérii vytvořenou z části působením člověka.

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Falkenburské mokřady

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Falkenburské mokřady

Většinou na této stránce nacházíte pozvánky do míst s dosud zachovalou přírodou. Ochrana přírody se však nesnaží biotopy pouze chránit, ale i obnovovat. Přijměte tedy pozvání na jednu z lokalit, kam se díky aktivitám pozemkového spolku „Příroda vrací“.

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf