Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Naučná stezka Housle

Autor: Jan Moravec

Naučná stezka Housle

Praha je známá množstvím pozoruhodných geologických lokalit. Nalézají se převážně v prvohorních horninách Barrandienu, ale lze se setkat i se staršími (starohorními) či mladšími (druhohorními) horninami.

Právě takové se objevují v přírodní památce Housle na severozápadním okraji hlavního města, nedaleko Lysolají. Téměř třicet metrů hluboká, několik set metrů dlouhá skalní rokle je vyhloubená z větší části v křídových pískovcích a opukách, ve východní části však protíná i proterozoické metamorfované břidlice a při horní hraně rokle lze nalézt čtvrtohorní spraše. Housle jsou klasickou ukázkou tzv. transgrese, tedy vzájemného nasedání geologických vrstev, které spolu časově „nesousedí“.

Housle jsou též pěknou ukázkou teplotní inverze. Zatímco na chladném a vlhkém dně rokle lze potkat partie s množstvím mechů a kapradin včetně druhů vyloženě horských, byť se nacházíme v nadmořské výšce kolem tří set metrů (místy až „pralesovitě“ vyhlížející porost je však poměrně mladý; ještě koncem 19. stol. zde byly pastviny), při horní hraně rokle se nalézají lesostepní formace s třešní křovitou. Tedy nalézaly – v uplynulých desetiletích téměř zanikly, v současné době probíhá v režii pražského magistrátu snaha o jejich obnovu.

Ve střední, již neskalnaté části Houslí, v prostoru bývalé cihelny s řadou zajímavých archeologických a paleontologických nálezů, se rozkládá sad starých ovocných odrůd, a ještě o něco níže jeden z nejvydatnějších a zároveň nejznámějších pražských pramenů, legendami opředená Zázračná studánka.

S tímto vším návštěvníky seznámí zhruba kilometr dlouhá naučná stezka, vybudovaná zde v roce 2012 v rámci programu „NET4GAS Blíž přírodě“ Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s městskou částí Praha-Lysolaje, která následně převzala její provoz. Stezka začíná u autobusové zastávky Lysolaje, částečně jde souběžně s modrou turistickou značkou a následně zachází do slepého skalního kaňonu. Po jeho prohlídce se lze vrátit do Lysolají nebo pokračovat po modré značce dále do Šáreckého údolí.

 

Jan Moravec

 

Titulní fotografie článku:

Soutěska se starohorními břidlicemi.

 

D1211024-Housle

Pískovcové skály v rokli Housle.

Fota: Jan Moravec