Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Naučná stezka Housle

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Naučná stezka Housle

Praha je známá množstvím pozoruhodných geologických lokalit. Nalézají se převážně v prvohorních horninách Barrandienu, ale lze se setkat i se staršími (starohorními) či mladšími (druhohorními) horninami.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Lesní chrám

Fotografie z obálky

Autor: Miloslav Fekar

Lesní chrám

Lesní chrám od Miloslava Fekara je součástí unikátní galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Východištěm dnešní vycházky bude železniční zastávka Valašské Příkazy. Na nejsevernější bělokarpatský hřeben vylezeme po zelené turistické značce přes ves Študlov. Na rozcestí Požár se již ocitáme na hřebeni, v nadmořské výšce něco málo přes 750 m. Po něm se vydáme stále po zelené značce k západu. Stoupáme lesem s menšími horskými loukami pod vrchol Kyjanice (770 m n. m.), kde vstupujeme na území CHKO Bílé Karpaty.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

PR Podtrosecká údolí

Fotografie z obálky

Autor: Jan Mocek

PR Podtrosecká údolí

Pískovcové skalní stěny spadají na hladinu Věžického rybníka v PR Podtrosecká údolí a vytvářejí tak neopakovatelnou přírodní scenérii vytvořenou z části působením člověka.

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Falkenburské mokřady

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Falkenburské mokřady

Většinou na této stránce nacházíte pozvánky do míst s dosud zachovalou přírodou. Ochrana přírody se však nesnaží biotopy pouze chránit, ale i obnovovat. Přijměte tedy pozvání na jednu z lokalit, kam se díky aktivitám pozemkového spolku „Příroda vrací“.

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Naučná stezka Čertův důl

Fotografie z obálky

Autor: Jiří Bašta

Naučná stezka Čertův důl

Čertův důl je součástí Sedmidolí, jižního svahu Slezského hřbetu mezi Labským dolem a dolem Bílého Labe. Od počátku 18. století byl obydlen, na třech loukách stály tři boudy s převážně sezonním provozem – pastvou dobytka a zpracováním mléka. Paradoxně teprve v roce 1889, kdy už zdejší osídlení postupně zanikalo, bylo ústí údolí zpřístupněno solidní vozovou cestou podél Bílého Labe, po které se sem ze Špindlerova Mlýna dostaneme i my. Na první pohled nepoznáme, že se jedná o významnou novověkou archeologickou lokalitu. Někdejší louky a pastviny spontánně zarůstají smrky v sousedství odrůstající nové generace lesa na imisních holinách. Hluboko do montánního pásma sestupují kamenná moře s ostrůvky kleče (nejnižší v 1 080 m n. m.).

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Tetřev hlušec

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Tetřev hlušec

Rozpadlé smrčiny s borůvčím a dostatkem volných ploch tetřevu hlušci svědčí. Na Moravsku se vyskytuje jeho nejsilnější populace u nás.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

50 let naučné stezky Medník

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

50 let naučné stezky Medník

Naučná stezka na Medníku není nejstarší, jak se často tvrdí. Přesnější by bylo říkat „nejstarší novodobá“, protože nejstarší doloženou naučnou stezku na našem území zřídil amatérský přírodovědec Rudolf Kögler již ve 40. letech na Krásnolipsku. To však nic nemění na tom, že právě stezka na Medníku je „pramatkou“ všech dalších naučných stezek u nás. Letos je tomu právě 50. let, kdy tato stezka vznikla.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf