Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Památný strom Klokočovská lípa

Fotografie z obálky

autorka: Zuzana Růžičková

Památný strom Klokočovská lípa

Titulní fotografie:Památný strom Klokočovská lípa se řadí k vůbec nejstarším stromům na území České republiky. Její odhadovaný věk je 1 000 let.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Přírodní rezervace Zubří

Fotografie z obálky

Autor: Vlastimil Peřina

Přírodní rezervace Zubří

Zadní strana obálky Přírodní rezervace Zubří představuje na téměř 30 ha své výměry unikátní mozaiku biotopů. Návštěvník tu může zažít situace, kdy stojí jednou nohou v suchém vřesovišti se smilkou tuhou a zároveň druhou nohou v rašeliništi s tolijí bahenní a rosnatkou okrouhlolistou.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Fotografie z obálky

autoři: Vladimír Hanzal, Jan Hošek

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) je naším nejmenším plchem. Nehojně se vyskytuje na většině území České republiky, chybí pouze lokálně v intenzivně obhospodařovaných nížinách. Je typickým obyvatelem listnatých a smíšených lesů, kde preferuje stanoviště ekotonového charakteru (okraje lesů, paseky, křovinaté meze, břehové porosty vodních toků apod.).

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Titulní fotografie:Volavka popelavá (Ardea cinerea) obývá prakticky celou Evropu, hojně je rozšířená v Asii a obývá rovněž Afriku. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území až po nadmořskou výšku 730 m. Ještě před pár desítkami let byla u nás vzácným ptákem, v současnosti se s ní můžeme běžně setkat po celý rok.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Berounka pod Čertovou skálou

Fotografie z obálky

Autor: Zdeněk Patzelt

Berounka pod Čertovou skálou

Zadní strana obálky: Berounka pod Čertovou skálou na Křivoklátsku je na podzim shromaždištěm ptáků vázaných na řeku.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

Fotografie z obálky

autoři: Eva Vojtěchovská, Jan Hošek

Pro datlíka tříprstého(Picoides tridactylus)z řádu šplhavců je v ČR nejvýznamnější hnízdní oblastí Šumava, najdeme jej však i v dalších pohraničních pohořích, např. v Novohradských horách či Moravskoslezských Beskydech.

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Vrápenec malý a netopýr velký

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Vladislav Káňa

Vrápenec malý a netopýr velký

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr velký (Myotis myotis) jsou nejpočetnějšími druhy Moravského krasu. V kolonii vrápenců ve Sloupsko-šošůvských jeskyních byla při zimování v sezoně 2008/2009 a 2009/2010 zastižena i mladá samice – albín.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Petr Zajíček

Propast Macocha

Propast Macocha na zadní straně obálky,hluboká 138,7 m, je nejznámějším symbolem Moravského krasu. Na jejím dně se v 11 m hlubokém Horním jezírku poprvé na denním světle objevuje říčka Punkva. Ta vzniká na dosud neznámém místě v Amatérské jeskyni soutokem Bílé vody a Sloupského potoka.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Koniklec velkokvětý

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Pavel Dvorský, Pavla Dvorská

Koniklec velkokvětý

Dekorativní rostlina koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je jedním z prvních poslů jara v nejjižnějších částech Moravského krasu. Roste zde pouze na několika málo nejteplejších stanovištích.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Kudlanka nábožná

Fotografie z obálky

autoři: Pavel Dedek, Jiří Kmet

Kudlanka nábožná

Kudlanka nábožná(Mantis religiosa), dnes typický zástupce hmyzu spojený s Pálavou. Exotický vzhled evokuje také netradiční chování jak při lovu potravy, tak při rozmnožování.

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf