Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vlastimil Peřina

Jiří Táborský v důchodu

Kulér-Medailonky

Autor: Vlastimil Peřina

Jiří Táborský v důchodu

Opravdu jen velice těžko by se hledal silnější protimluv než ten uvedený v nadpisu. Pomalu už si zvykáme žít ve světě přeplněném těžko uvěřitelnými informacemi. Přesto je ale v tomto smyslu skutečnost, že věčně mladý kolega Jirka Táborský, stavař CHKO Železné hory, odešel letos v srpnu do důchodu, opravdu těžký kalibr. Kdo Jirku zná, jistě přitaká. A že těch kolegů napříč celou AOPK, kteří při čtení nadpisu budou nevěřícně kroutit hlavou a pro které se v průběhu let stala zcela výjimečná osobnost Jirky příkladem úžasného člověčenství v cechu úřednickém, nebude málo!

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vlastimil Peřina

Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, pořádala tradičně ve spolupráci s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické v den výlovu Bohdanečského rybníka 28. října 2017 akci pro veřejnost nazvanou Loučení s ptáky.

Ochrana přírody 6/2017 30. 12. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Linda Franková, Vlastimil Peřina

Revitalizace 
Bohdanečského rybníka

Nedaleko města Lázně Bohdaneč se nachází nejvýznamnější ornitologická lokalita Pardubicka, Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník. Jedinečný obraz přírodního ostrova v moři okolní zemědělské krajiny skládají plochy mokřadních luk, rákosin, křovin a podmáčených lesů obklopující rozlehlý rybník se zátočinami a ostrovy. V území nastaly ve druhé polovině 20. století vlivem ústupu od tradičních forem hospodaření výrazné změny. V posledních 20 letech tu jsou prováděny rozsáhlé managementové zásahy s cílem obnovy cenných biotopů.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Železné hory národním geoparkem

Zprávy-Recenze

autoři: Jan Doucek, Vlastimil Peřina, Daniel Smutek

Železné hory národním geoparkem

Koncem dubna 2012 převzali zástupci geoparku Železné hory od zástupců ministerstva životního prostředí titul národní geopark. Síť národních geoparků ČR tak v současnosti zahrnuje čtyři území: evropský a národní geopark Český ráj, národní geopark Egeria na Karlovarsku a nově národní geoparky Geo­loci v Plzeňském kraji a Železné hory.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Přírodní rezervace Zubří

Fotografie z obálky

Autor: Vlastimil Peřina

Přírodní rezervace Zubří

Zadní strana obálky Přírodní rezervace Zubří představuje na téměř 30 ha své výměry unikátní mozaiku biotopů. Návštěvník tu může zažít situace, kdy stojí jednou nohou v suchém vřesovišti se smilkou tuhou a zároveň druhou nohou v rašeliništi s tolijí bahenní a rosnatkou okrouhlolistou.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

CHKO Železné hory – 20 let pod ochrannými křídly výra velkého

Z naší přírody

autoři: Jan Hubáček, Vlastimil Peřina, Josef Rusňák, Milan Růžička

CHKO Železné hory – 20 let pod ochrannými křídly výra velkého

„Železné hory jsou geologické smetiště na dvorku Českého masivu.“ (Josef Vachtl)

„Ten, kdo najde dobré koště na jeho uklizení, získá klíč k rozluštění historie Českého masivu.“ (Daniel Smutek)

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf