Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2017 30. 12. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník

Autor: Vlastimil Peřina

Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, pořádala tradičně ve spolupráci s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické v den výlovu Bohdanečského rybníka 28. října 2017 akci pro veřejnost nazvanou Loučení s ptáky.

V letošním roce tomu tak bylo navíc ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, který připravil zejména pro mladší účastníky zábavné úlohy lesní pedagogiky, a s pracovníky krajského úřadu, kteří na jednom ze stanovišť podél cesty k ptačí pozorovatelně seznamovali návštěvníky se současnou podobou ochrany přírody v Pardubickém kraji. Akce, která před několika lety začínala spíše jako setkání regionálních ornitologů, se tak postupně vyvinula až k letošní podobě, kdy už lze bez nadsázky hovořit o „festivalu ochrany přírody“ s účastí mnoha stovek návštěvníků.

Hlavními protagonisty akce jsou každoročně živí ptáci. Názorně je prezentována metoda monitoringu spočívající v odchytu pěvců do nárazových sítí. Kroužkování spojené se zasvěceným výkladem a následným vypouštěním malých opeřenců zpět na svobodu tradičně zaujalo hlavně děti, podobně jako sokolnická ukázka mořského orla nebo i volavky popelavé a čápa bílého.

Na severním cípu Polákova poloostrova u ptačí pozorovatelny čekalo na návštěvníky několik stativových dalekohledů, kterými bylo možné pozorovat na dně čerstvě vypuštěného rybníka desítky volavek bílých, stovky divokých hus, jeden pár jeřábů popelavých a mnoho dalších druhů vodních ptáků.

V interiéru pozorovatelny byly v letošním roce nově nainstalovány dřevěné naučné panely s gravírovanými siluetami vybraných a pro zdejší lokalitu typických ptačích druhů.