Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Milan Růžička

Evropsky významná lokalita  Louky u Přelouče

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Milan Růžička

Evropsky významná lokalita  Louky u Přelouče

Lokalita Louky u Přelouče ještě není zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL), přesto má za sebou dlouhou, komplikovanou a snad i zajímavou historii. V ochraně přírody panuje odborná shoda na nezbytnosti zařazení lokality na seznam EVL, doposud tomu ale bránil zájem na zplavnění přilehlého úseku Labe. Situace však pokročila; díky spolupráci AOPK ČR a ŘVC se snad konečně podařilo nalézt řešení. Předmětem ochrany je zde navržen modrásek bahenní (Phengaris nausithous, dříve Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Phengaris teleius, dříve Maculinea teleius). Jaká je tedy současná situace okolo této dosud nevyhlášené EVL na Pardubicku?

Ochrana přírody 2/2019 26. 4. 2019 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

CHKO Železné hory – 20 let pod ochrannými křídly výra velkého

Z naší přírody

autoři: Jan Hubáček, Vlastimil Peřina, Josef Rusňák, Milan Růžička

CHKO Železné hory – 20 let pod ochrannými křídly výra velkého

„Železné hory jsou geologické smetiště na dvorku Českého masivu.“ (Josef Vachtl)

„Ten, kdo najde dobré koště na jeho uklizení, získá klíč k rozluštění historie Českého masivu.“ (Daniel Smutek)

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf