Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Leoš Štefka

Moravský kras – nejstarší a nejmladší CHKO na Moravě

Z naší přírody

Autor: Leoš Štefka

Moravský kras – nejstarší a nejmladší CHKO na Moravě

Po půlnoci z neděle 31. 3. na pondělí 1. 4. 2019 se Moravský kras stal z nejstarší chráněné krajinné oblasti (CHKO) na Moravě nejmladší CHKO (podle data právního předpisu). 1. 4. 2019 nabylo účinnost nařízení vlády č. 83/2019 Sb., kterým byl Moravský kras nově vyhlášen CHKO.

Ochrana přírody 3/2019 22. 6. 2019 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Moravský kras šedesátiletý

Z naší přírody

Autor: Leoš Štefka

Moravský kras šedesátiletý

Šedesát let existence chráněného území vybízí k ohlédnutí a také k zamyšlení co dál. Určité právo k ohlédnutí se zpět mi snad dává to, že celých 36 let jsem s prohrami a úspěchy ochrany přírody a krajiny osobně spojen. Vyhlášení Moravského krasu chráněnou krajinnou oblastí již v roce 1956 vnímám jako uznání přírodních kvalit území, současně však i jako důrazný apel na jeho ochranu.

 

Ochrana přírody 3/2016 4. 7. 2016 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Moravského krasu otevřen

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Lenka Šoltysová, Leoš Štefka

Dům přírody Moravského krasu otevřen

Moravský kras s unikátní živou i neživou přírodou, pozoruhodnou historií i památkami patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v ČR. Pět veřejnosti přístupných jeskyní ročně navštíví přes 350 000 turistů. Územím prochází hustá síť turisticky značených pěších a cyklistických tras.

Ochrana přírody 4/2015 26. 11. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Návštěvnická střediska ochrany přírody ve Švédsku

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Leoš Štefka

Návštěvnická střediska ochrany přírody ve Švédsku

Projekt Domů přírody v České republice, jehož realizátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, si klade za cíl vybudovat ve vybraných chráněných územích moderní informační střediska. V posledních letech pracovníci agentury uskutečnili několik cest s cílem seznámit se jak s výstavbou, tak i s provozem takovýchto zařízení. V září loňského roku to byla cesta do Švédska.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vrápenec malý a netopýr velký

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Vladislav Káňa

Vrápenec malý a netopýr velký

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr velký (Myotis myotis) jsou nejpočetnějšími druhy Moravského krasu. V kolonii vrápenců ve Sloupsko-šošůvských jeskyních byla při zimování v sezoně 2008/2009 a 2009/2010 zastižena i mladá samice – albín.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Petr Zajíček

Propast Macocha

Propast Macocha na zadní straně obálky,hluboká 138,7 m, je nejznámějším symbolem Moravského krasu. Na jejím dně se v 11 m hlubokém Horním jezírku poprvé na denním světle objevuje říčka Punkva. Ta vzniká na dosud neznámém místě v Amatérské jeskyni soutokem Bílé vody a Sloupského potoka.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Koniklec velkokvětý

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Pavel Dvorský, Pavla Dvorská

Koniklec velkokvětý

Dekorativní rostlina koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je jedním z prvních poslů jara v nejjižnějších částech Moravského krasu. Roste zde pouze na několika málo nejteplejších stanovištích.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

CHKO Moravský kras – unikátní kout naší republiky

Z naší přírody

Autor: Leoš Štefka

CHKO Moravský kras – unikátní kout naší republiky

Mělké, teplé a čisté moře s korálovými útesy. Tento pohled se otevírá turistům pod hladinou Rudého moře v Egyptě. I takto si lze představit oblast dnešního Moravského krasu před 360 miliony lety. V devonském moři jižně od rovníku se utvářely jeho základy. Desítky milionů let klesaly na dno schránky mořských živočichů, aby se za dlouhé období přetvořily ve vápence, které známe dnes.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Akce pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Leoš Štefka

Pravidelnou součástí práce Správy CHKO Moravský jsou akce pro veřejnost. U informované veřejnosti lépe najdeme partnery a spolupracovníky a v neposlední řadě alespoň část z nich pochopí a přijme některá regulační opatření a omezení, která správa CHKO přijímá.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Zranitelná krajina Moravského krasu

Z naší přírody

Autor: Leoš Štefka

Zranitelná krajina Moravského krasu

Krasová území patří k nejzajímavějším lokalitám, a to jak z pohledu živé, tak i neživé přírody. Hodnotu území zvyšují jeskyně a další podzemní a povrchové krasové jevy. Jeskynní sedimenty uchovávají paleontologické a archeologické nálezy, takže zde lze dobře studovat vývoj života v dávné minulosti.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Z naší přírody