Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Vrápenec malý a netopýr velký

autoři: Leoš Štefka, Vladislav Káňa

Vrápenec malý a netopýr velký

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr velký (Myotis myotis) jsou nejpočetnějšími druhy Moravského krasu. V kolonii vrápenců ve Sloupsko-šošůvských jeskyních byla při zimování v sezoně 2008/2009 a 2009/2010 zastižena i mladá samice – albín.

Kolonie vrápenců

Foto Leoš Štefka

Letící netopýr velký

Foto Vlastislav Káňa