Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Vrápenec malý a netopýr velký

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Vladislav Káňa

Vrápenec malý a netopýr velký

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr velký (Myotis myotis) jsou nejpočetnějšími druhy Moravského krasu. V kolonii vrápenců ve Sloupsko-šošůvských jeskyních byla při zimování v sezoně 2008/2009 a 2009/2010 zastižena i mladá samice – albín.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Petr Zajíček

Propast Macocha

Propast Macocha na zadní straně obálky,hluboká 138,7 m, je nejznámějším symbolem Moravského krasu. Na jejím dně se v 11 m hlubokém Horním jezírku poprvé na denním světle objevuje říčka Punkva. Ta vzniká na dosud neznámém místě v Amatérské jeskyni soutokem Bílé vody a Sloupského potoka.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Koniklec velkokvětý

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Pavel Dvorský, Pavla Dvorská

Koniklec velkokvětý

Dekorativní rostlina koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je jedním z prvních poslů jara v nejjižnějších částech Moravského krasu. Roste zde pouze na několika málo nejteplejších stanovištích.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Ochranářská biologie v moderním hávu, ale...

Zprávy-Recenze

autoři: Vojtěch Stejskal

Doplněné a na poměry České republiky upravené vydání překladu příručky Richarda B. PrimackaBiologické principy ochrany přírodyve zdařilém překladu Pavla Kindlmanna a Jany Jersákové z roku 2001 znamenalo v ochraně přírody v ČR bezpochyby významnou událost. Vůbec poprvé se českým čtenářům v ucelené formě představil rychle se rozvíjející vědní obor – biologie ochrany přírody neboli ochranářská biologie (conservation biology).

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Tomášem Vrškou

Rozhovor

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Tomášem Vrškou

Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška se na brněnském oddělení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., zabývá výzkumem dynamiky přirozených lesů, managementem lesů ve zvláště chráněných územích a přírodě blízkým lesnickým hospodařením. Stejnou problematiku přednáší na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Atchafalaya Bayou – místo, kde končí svět

Mezinárodní ochrana přírody

Atchafalaya Bayou – místo, kde končí svět

Stejně jako v jiných koutech naší planety patří i ve Spojených státech k zdaleka nejohroženějším biotopům mokřady. Od začátku 19. století se jejich celková rozloha na území dnešních USA bez Aljašky a Havajských ostrovů snížila o více než polovinu. Proto je dnešní putování význačnými chráněnými územími světa věnováno vůbec největší severoamerické bažině, porostlé vysokou vegetací (swamp).

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Mezinárodní ochrana přírody

Současný stav a výhled lesů ve světě a v Evropě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Současný stav a výhled lesů ve světě a v Evropě

Vyhlášením roku 2011 Mezinárodním rokem lesů připomíná Valné shromáždění OSN nesporný význam tohoto základního typu prostředí nejen pro fungování přírodních procesů, ale i pro zlepšování kvality života lidí na Zemi. Při této příležitosti vydalo hned několik mezinárodních institucí souhrnné zprávy hodnotících současný stav lesů a jejich výhled do budoucna (FAO 2010, 2011, EUROSTAT 2011, Flemming et al. 2011, Forest Europe/UNECE/FAO 2011, Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2011). Jejich hlavní zjištění představujeme v následujících řádcích.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Pozor na suvenýry!

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jana Kaufnerová

Pozor na suvenýry!

Součástí exotické dovolené bývá i nákup suvenýrů. Nezřídka se však stává, že si cestovatel přiveze úlovek, s nímž může mít potíže. Důvod je prostý. Zakoupený suvenýr byl vyroben z ohroženého rostlinného či živočišného druhu. Pro státy, které přistoupily k úmluvě CITES o obchodování s ohroženými druhy, však platí různá omezení a zákazy dovozu těchto suvenýrů. Přemýšlejte tedy nad tím, co v daleké cizině nakupujete.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR

Výzkum a dokumentace

autoři: Jitka Větrovcová, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Václav Beran, Václav Hlaváč

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR

Vydra říční (Lutra lutra) patří v ČR k silně ohroženým zvláště chráněným živočichům, chráněna je i evropskou legislativou. Zároveň však patří k tzv. konfliktním druhům, neboť může způsobovat značné škody, zejména v rybničním hospodaření. Z tohoto důvodu byl v roce 2009 zahájen Program péče pro vydru říční v ČR, který se snaží řešit ochranu vydry komplexně včetně konfliktu se zájmy rybářů. Jeho realizace je plánována na 10 let. Nedílnou součástí programu jak z hlediska sledování stavu populace, tak z hlediska hodnocení účinnosti realizovaných opatření je i detailní monitoring druhu včetně sběru a analýz uhynulých jedinců.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Vrstva mapování biotopů a její aktualizace – první možnosti srovnání dat

Výzkum a dokumentace

autoři: Pavel Lustyk, Veronika Oušková

Vrstva mapování biotopů a její aktualizace – první možnosti srovnání dat

V roce 2000 byl zahájen projekt mapování biotopů ČR. Hlavním smyslem bylo vytvoření odborného podkladu pro navrhování evropsky významných lokalit (EVL) pro přírodní stanoviště v soustavě Natura 2000. Mapování probíhalo do roku 2004 (v roce 2005 byly některé dílčí problémy řešeny v rámci tzv. rektifikací) a jeho výsledkem je vrstva mapování biotopů ČR (dále jen VMB), která přináší celoplošnou informaci o výskytu a stavu přírodních biotopů na území naší republiky (podrobněji viz Härtel et al. 2009) a její současné využití je podstatně širší než původní účel. Data z VMB jsou využívaná zejména pracovníky veřejné správy, řadou komerčních subjektů (např. pro zpracování odborných posudků a publikací) a studenty vysokých škol. VMB je významným zdrojem nejen údajů o aktuální vegetaci ale také pramenem floristických dat, která se převádí do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP); zapsáno bylo již několik milionů údajů.

Ochrana přírody 4/2011 3. 11. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf