Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vojtěch Stejskal

30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR

Právo v ochraně přírody

Autor: Vojtěch Stejskal

30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR

V uplynulých třiceti letech účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se Ústavní soud nejednou zabýval v rámci své judikatury k zákonům z oblasti práva životního prostředí také ochranou přírody a krajiny. Shrňme proto pro vývoj ochrany přírody a krajiny některá významná témata, kterých se rozhodování Ústavního soudu týkalo.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochranářská biologie v moderním hávu, ale...

Zprávy-Recenze

autoři: Vojtěch Stejskal

Doplněné a na poměry České republiky upravené vydání překladu příručky Richarda B. PrimackaBiologické principy ochrany přírodyve zdařilém překladu Pavla Kindlmanna a Jany Jersákové z roku 2001 znamenalo v ochraně přírody v ČR bezpochyby významnou událost. Vůbec poprvé se českým čtenářům v ucelené formě představil rychle se rozvíjející vědní obor – biologie ochrany přírody neboli ochranářská biologie (conservation biology).

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf