Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 4/2015 26. 11. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Moravského krasu otevřen

– již šesté návštěvnické středisko v síti Dům přírody

autoři: Lenka Šoltysová, Leoš Štefka

Dům přírody Moravského krasu otevřen

Moravský kras s unikátní živou i neživou přírodou, pozoruhodnou historií i památkami patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v ČR. Pět veřejnosti přístupných jeskyní ročně navštíví přes 350 000 turistů. Územím prochází hustá síť turisticky značených pěších a cyklistických tras.

Zajímavé informace návštěvníci naleznou v Muzeu v Blansku (železářství), v expozici Technického muzea v huti Františce v Josefově (historie zpracování místní železné rudy), ve větrném mlýně v Rudici (geologie a speleologie) a v muzeu ve Vilémovicích (speleologie). Zámky v Blansku a v Rájci nad Svitavou, Santiniho barokní poutní kostel ve Křtinách patří k významným kulturním památkám. V území je instalováno sedm naučných stezek vybavených informačními panely. V nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě však chybělo zařízení, ve kterém by vysoký počet návštěvníků nalezl ucelené informace o přírodě, krajině a její ochraně. Průvodci v jeskyních návštěvníky seznamují jen s historií jejich objevů a upozorní na zajímavé krasové jevy. V posledních dvaceti letech se uskutečnilo několik pokusů tento nepříznivý stav napravit. Státní ochrana přírody získala při založení Správy CHKO Moravský kras v roce 1977 bývalý cestářský domek na Skalním mlýně, ze kterého vznikla terénní stanice. Lokalita získala na významu v letech 1993 až 1995, kdy se Správě podařilo prosadit vyloučení motorové dopravy z Pustého a Suchého žlebu. Hotel Skalní mlýn s restaurací a záchytným parkovištěm se stal nástupištěm k hlavním turistickým atraktivitám Moravského krasu – jeskyním Punkevním, Kateřinské a propasti Macoše. Druhým významným bodem centrální části CHKO je areál Macochy s parkovištěm pro vozidla ze směrů od Ostrova u Macochy a Jedovnic.

Zatímco vybavenost a zlepšování turistických služeb vzrůstaly (modernizace a rozšíření hotelu, zavedení náhradní dopravy turistů silničními vláčky a lanovkou, modernizace vybavení Punkevních a Kateřinské jeskyně, výstavba nové správní budovy Kateřinské jeskyně, výstavba objektu informační služby s prodejem vstupenek do jeskyní a jízdenek organizované dopravy ), terénní stanice Správy CHKO postupně chátrala.

 

Program Dům přírody

Šanci na nápravu přinesl v roce 2008 program AOPK ČR Dům přírody, jehož cílem je vybudovat síť návštěvnických středisek chráněných krajinných oblastí v ČR, a dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. V ochranářsky cenném a přitom hojně navštěvovaném území se otevřela cesta, jak dlouholetý záměr vybudovat návštěvnické centrum uskutečnit. Dva momenty rozhodly, že AOPK ČR zahájila přípravu stavby Domu přírody Moravského krasu. Tím prvním byla jedinečná možnost využít vysokou návštěvnost Skalního mlýna a areálu Macochy. Punkevní jeskyně každoročně navštíví téměř 200 000 a Kateřinskou jeskyni kolem 40 000 platících návštěvníků. V červenci a v srpnu se denní návštěvnost pohybuje okolo 2 000 osob. Návštěvnost areálu propasti Macocha se odhaduje mezi 100 až 150 000 návštěvníky ročně.

Druhým faktorem pro výstavbu byla skutečnost, že AOPK ČR na Skalním mlýně i u propasti Macocha spravovala objekty ve velmi neutěšeném stavu. Objekt terénní stanice na Skalním mlýně napadla dřevokazná houba dřevomorka. Stav sociálního zařízení u Macochy již dávno neodpovídal nárokům moderního návštěvníka 21. století. Vodovod, který zásoboval areál propasti Macocha pitnou vodou ze Štajgrovy jeskyně, byl vybudován ve 30. letech minulého století v těžce přístupném terénu, překonávající převýšení 140 m.

 

Realizace stavby

V roce 2009–2011 architekti P. P. Architects, s.r.o. zpracovali kompletní projektovou dokumentaci. Následně byla vydána potřebná územní a stavební povolení. Žádost do OPŽP byla podána již v roce 2010, nicméně následující maraton získávání souhlasu nadřízených orgánů a veřejných soutěží na výběr zhotovitelů stavební části, expozice, 3D filmu, TDI trval až do července roku 2013. Vlastní stavba byla zahájena v listopadu 2013. Stavební část Domu přírody realizovala společnost SYNER Morava a.s. za přísného technického dozoru firmy MENHIR projekt s.r.o. Pro veřejnost je přístup do Domu přírody po lávce pro pěší a cyklisty přes říčku Punkvu, která odvedla návštěvníky směřující ke Kateřinské jeskyni a na parkoviště autobusů z frekventované komunikace do klidové pěší zóny.

Již první exponát umístěný za lávkou upoutá zejména hravé návštěvníky. Je jím model krasové krajiny. Ze dvou čerpadel mohou napouštět vodu do ponorů a závrtů, bočními průzory pozorovat tok vody v podzemí a ve vývěru její objevení se opět na denním světle. Nástupní prostor s autorskými díly Jiřího Vorla a Lukáše Gavlovského je určený k odpočinku, nabrání sil i jako místo pro zahájení zážitkových programů.

 

Co čeká na návštěvníky Domu přírody?

Vstup do vlastního objektu Domu přírody je přes prosklené zádveří do velké haly, které dominuje recepční pult Jiřího Vorla. Hala je vybavena uzamykatelnými skříňkami pro úschovu batohů a tašek, dotykovým informačním kioskem s atraktivním multimediálním obsahem o CHKO Moravský kras a malým obchůdkem s nabídkou certifikovaných regionálních produktů, průvodců, map a drobností k potěše dětských návštěvníků.

Hlavním magnetem Domu přírody je stálá expozice věnovaná přírodě a krajině Moravského krasu a pochází z autorské dílny Blanky Ponížilové a Hany Havlíčkové. První kroky vedou přes vstupní portál do imaginárního prostoru ztvárňujícího bohatou geologickou minulost Moravského krasu od vzniku planety Země až po současný skrytý život v jeskyních. Z kruhového prostoru, v jehož středu se nachází stratigrafický sloup vybudovaný ze skutečných hornin nalezených v Moravském krasu, návštěvník pokračuje do niky devonského moře a krasové krajiny s modely jeskynních systémů včetně jejich výzdoby. Ve skutečné velikosti se představuje datovaný stalagmit z Amatérské jeskyně, jehož 12 000 let trvající růst připomínají známé světové historické události. Poté návštěvníci vstoupí do sídliště neandrtálců, lovců sobů a lidí doby halštatské. Nadšenci počítačových her si v nice, představující skrytý jeskynní život, zahrají na lovící netopýry.

Točitým schodištěm se návštěvníci přesunou do prostor prosvětlených velkými okny s výhledy do ústí Suchého a Pustého žlebu. Změny krajiny, ke kterým došlo při těžbě železné rudy v 9. století, při zakládání tvrzí a hradů a později při rozvoji průmyslu a stavbě železnice v údolí řeky Svitavy, jsou prezentovány hravou formou pohyblivých vitrín, které doplňuje projektová kancelář Krasoprojekta, kde si každý může vybrat budoucí tvář krajiny. Část expozice je věnována přírodnímu prostředí Moravského krasu. Pět základních biotopů představuje hravá koláž fotografií rostlin, zvířat a prostředí, které obývají.

Celou expozici doplňují interaktivní prvky, krátké filmy, kvízy a animace. Milovníky map a informací určitě zaujme interaktivní dotykový stůl, na kterém mohou až čtyři návštěvníci najednou prohlížet základní mapy, ortofoto mapy, historické mapy z 19. století doplněné fotografiemi a informacemi o zajímavých místech a lokalitách Moravského krasu. Součástí Domu přírody je multifunkční sál pro 40 lidí, ve kterém shlédnou nově natočený 3D film Moravský kras – Říše zkamenělého času, který vyrobila společnost AV Pro v.o.s.

Pro maminky s malými dětmi je připravená dětská herna s prolézačkou jeskyně, s ukrytými tajemstvími dnešních i dávných jeskynních živočichů. Ty nejmenší potěší hračky s přírodními motivy. Venkovní prostory Domu přírody obohacuje expozice hornin Moravského krasu a okolí. Realizátorem expozice je sdružení INTEREXPO & ULMA 2012.

Dům přírody doplňuje u propasti Macocha Informační středisko CHKO Moravský kras – Macocha, který vedle poskytování informací pro návštěvníky zajišťuje i moderní sociální zázemí a prostor, kde se nejen schovají před deštěm, ale kde si i odpočinou po pěším výstupu.

 

Regionální spolupráce

Dům přírody by nevznikl bez silné regionální podpory. Tato spolupráce vyústila v založení obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu o.p.s., která se stala provozovatelem objektu. Dům přírody Moravského krasu se otevřel 19. srpna 2015. Celkové náklady na realizaci celého projektu dosáhly 86 milionů Kč. Částku 71,2 mil. Kč poskytla Evropská unie a 4,2 mil. Kč Státní fond životního prostředí ČR. Investorem a příjemcem dotace je AOPK ČR.

 

Titulní fotografie článku:

Dům přírody je zasazen do spojnice Suchého a Pustého žlebu.

Fota: Leoš Štefka

 

Tera¦ännT- stanice_po pÔÇádu stromu na objekt

Stav terénní stanice v roce 2013.

 

DO¦łm pz¦çT-rody MK_1

Nová lávka přes Punkvu přivádí návštěvníky přímo do Domu přírody.

 

Diorama devonska¦äho moz¦çe

Diorama devonského moře v expozici.

 

DO¦łm pz¦çT-rody MK_2

Nástupní prostor Domu přírody s autorským dílem Jiřího Vorla a posedovými trámy Lukáše Gavlovského.