Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jarmila Judová

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

Správa národního parku České Švýcarsko připravila pro návštěvníky regionu Labských pískovců k padesátému výročí CHKO Labské pískovce hru, během níž si budou moci účastníci projít některé části tohoto chráněného území a poznávat jeho přírodní i kulturní zajímavosti. Záměrem hry je motivovat účastníky k návštěvě tohoto území, které je již 50 let právem chráněnou oblastí, ale zároveň zaměřit jejich pozornost i na jiná místa, než je rok od roku více navštěvovaná centrální oblast území Národního parku České Švýcarsko s turistickými cíli, jako jsou Pravčická brána, soutěsky Kamenice a Jetřichovické vyhlídky.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jarmila Kostiuková

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

V Patronátech Skautský institut pomáhá skautským oddílům a školním třídám angažovat se v obnově krajiny a ochraně přírody. Ve spolupráci s odbornými průvodci a správci území se účastníci dozvídají nejen o přírodních hodnotách, ale také o důležitosti budování vztahu se všemi zúčastněnými stranami. Rozvíjí tak dvě základní občanské kompetence: odpovědnost za stav veřejného prostoru a vědomí, že každý má šanci ovlivnit pozitivně své okolí. Patronáty v současné době působí na území hlavního města Prahy a v osmi krajích ČR, doposud se do nich zapojilo více než 55 oddílů a školních tříd.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Zaměřeno na veřejnost

Český kras pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Český kras pro veřejnost

CHKO Český kras je turisticky velmi exponovaná oblast. Její poloha v hustě osídlené oblasti nedaleko Prahy, propojená železnicí vinoucí se podél řeky Berounky, ji k návštěvě přímo předurčuje. S evropskou kulturní dominantou hradem Karlštejnem se stala přímo turistickým magnetem. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století mezi víkendovými návštěvníky převažovali trempové a chataři. Dnes jsou to především rodiny s dětmi – vlakem a pěšky, na kolech a hodně i auty. Kromě kol přijíždějí například i s kolečkovými bruslemi nebo horolezeckým vybavením. O krásném sobotním odpoledni, když všichni vyrazí do přírody, se tak z chráněné krajinné oblasti stává doslova sportoviště pro celý region.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

První „školní les do kapsy“ v ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Froněk, Eva Šrailová

První „školní les do kapsy“ v ČR

Vraťme se na chvilku ještě do loňského roku. Celkově sice patřil mezi ty nejnáročnější, ale přesto přál venkovním akcím. Na mnoha místech se podařilo uskutečnit oslavu Dne stromů (20. 10. 2021). Jedna z těchto oslav se konala u Základní školy Jana Wericha v Praze-Řepích, kde se zúročila roční práce a během dvou dnů 19. 10. a 20. 10. 2021 byl v areálu školy vysazen první „školní les do kapsy“.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf