Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ochrana přírody na internetu

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Ochrana přírody na internetu

K tématu ochrany přírody lze na internetu nalézt nepřeberné množství informací. Aktuální dění v této oblasti reflektují nejrůznější internetová média. Kromě běžných zpravodajských serverů, věnujících se problematice ochrany přírody a krajiny ojediněle a nárazově, existují internetové portály informující o ochraně životního prostředí obecně. Podobné portály systematicky zveřejňují zprávy z širokého spektra témat včetně ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

30 let Českého svazu ochránců přírody

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Moravec

30 let Českého svazu ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody – největší nezisková organizace v České republice, zabývající se ochranou přírody a krajiny – slaví letos 30 let své činnosti.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Bzučící lipka

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Havránková

Bzučící lipka

Čtyři pracoviště brněnské Lipky jsou bzučícími úly, z nichž celý den vyletují děti do okolních zahrad a lesů učit se, poznávat a zkoumat přírodu přímo v terénu. Vracejí se pak upéct chleba, pečovat o zvířata nebo třeba zaznamenat výsledky svých přírodovědných bádání. Páté pracoviště Lipky se zaměřuje na vzdělávání učitelů a studentů vysokých škol a Lipka jeho otevřením v září 2009 oslavila své osmnácté narozeniny.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

JARO Jaroměř

Zaměřeno na veřejnost

Autor: David Číp

JARO Jaroměř

JARO(původně Jaroměřští Ropáci) je jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), která působí v Královéhradeckém a částečně i v Pardubickém kraji. Kromě přírodovědných průzkumů a praktické péče o přírodu je její nosnou činností environmentální výchova a osvěta.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Environmentální výchova pro nejmenší

Zaměřeno na veřejnost

Principy environmentální výchovy a vzdělávání je nutné uplatňovat v každém věku; nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna

Zaměřeno na veřejnost

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna

Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Kladno založilo v roce 2001 jako obecně prospěšnou společnost Statutární město Kladno. Středisko sídlí v areálu záchranné stanice pro zraněné živočichy AVES nedaleko Kladna u osady Čabárna.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Sto let od objevu Punkevních jeskyní a nové Kateřinské jeskyně

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Petr Zajíček

Píše se rok 1909. Profesor Karel Absolon zakládá sekci pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném. Dne 26. září pronikají její členové poprvé v dějinách do prostor Punkevních jeskyní a 10. října téhož roku se jim daří objevit nové rozsáhlé partie Kateřinské jeskyně. V krátkém časovém úseku byly učiněny speleologické objevy, jejichž význam i po stu letech oceňují návštěvníci z celého světa.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

ACTAEA společnost pro přírodu a krajinu

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Kočí

ACTAEA společnost pro přírodu a krajinu

Actaea, občanské sdružení – společnost pro přírodu a krajinu působí především v oblasti Jeseníků, okrajově v Beskydech a Bílých Karpatech. Byla založena v roce 2002 v Rožnově pod Radhoštěm. Svůj hlavní cíl – propagaci přírodního a kulturního dědictví – se snaží naplnit několika způsoby práce s veřejností.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Orientační běh – zátěž pro přírodu?

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Hana Vogelová

Orientační běh – zátěž pro přírodu?

Orientační běh (OB) je sport založený na schopnosti závodníka orientovat se v terénu s mapou a buzolou. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky na trase, kterou si podle mapy zvolili. Orientační běh má kromě pěší varianty také variantu na běžkách (lyžařský OB, LOB) a va­riantu pro horská kola (MTBO).

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Financování projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Aktivity spojené se vzděláváním, výchovou a osvětou, zaměřené v oblasti životního prostředí zejména na ochranu přírody, mají bezpochyby nezastupitelnou úlohu. Ve společnosti, která se orientuje převážně na vytváření finančních zisků při využití nejrůznějších prostředků marketingu, s cílem dosáhnout vyššího prodeje čehokoli, lze enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) bez ohledu na formálně platnou definici charakterizovat jako možný způsob jak přesvědčit, poučit či změnit chování jedinců v procesu zachovávání nebo obohacování hodnot přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf