Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Hana Vogelová

Orientační běh – zátěž pro přírodu?

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Hana Vogelová

Orientační běh – zátěž pro přírodu?

Orientační běh (OB) je sport založený na schopnosti závodníka orientovat se v terénu s mapou a buzolou. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků. Závodníci běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky na trase, kterou si podle mapy zvolili. Orientační běh má kromě pěší varianty také variantu na běžkách (lyžařský OB, LOB) a va­riantu pro horská kola (MTBO).

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf