Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jitka Kozubková

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem akce (stejně jako u všech předchozích témat vyhlašovaných pro konkrétní rok) bylo zvýšit informovanost a veřejné povědomí o konkrétním tématu, v tomto případě o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi. V řadě států proběhly informační a osvětové kampaně, k nimž se připojila i Česká republika.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Procházka v korunách stromů

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Procházka v korunách stromů

Z přístupnit přírodu co největšímu počtu návštěvníků je trendem současné doby. Stejně jako ve městech nelze mít všude silnice, tak i v lese, na rašeliništích, loukách či na rybníku se člověk vždy nedostane tam, kam zrovna chce. Jisté řešení nabízejí stezky budované v korunách stromů, pozoruhodné unikátní projekty, které zpřístupňují obvykle nedostupná místa a zprostředkovávají neobvyklé zážitky. V České republice podobnou atrakci zatím nenajdeme. Naštěstí český návštěvník nemusí jezdit daleko. Tzv. stromovou stezku otevřeli v loňském roce v nedalekém Německu, jen pár kilometrů od našich hranic.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Financování projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Aktivity spojené se vzděláváním, výchovou a osvětou, zaměřené v oblasti životního prostředí zejména na ochranu přírody, mají bezpochyby nezastupitelnou úlohu. Ve společnosti, která se orientuje převážně na vytváření finančních zisků při využití nejrůznějších prostředků marketingu, s cílem dosáhnout vyššího prodeje čehokoli, lze enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) bez ohledu na formálně platnou definici charakterizovat jako možný způsob jak přesvědčit, poučit či změnit chování jedinců v procesu zachovávání nebo obohacování hodnot přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Návštěvnická střediska ve světě, inspirace a poučení

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Návštěvnická střediska ve světě, inspirace a poučení

Lze zpřístupnit chráněná území, aniž by byla ohrožena jejich jedinečnost? A lze v dnešním přetechnizovaném a zážitky přesyceném světě, které odvádějí pozornost od reality, představit přírodu poutavým a přitažlivým způsobem? Kromě „tradičních“ prostředků, jako jsou například rozsáhlé obrazové publikace, dokumentární pořady nebo filmy, je jedním z účinných a zároveň finančně velmi náročných nástrojů budování návštěvnických středisek v chráněných lokalitách.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost