Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Davina Vačkářová

Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Davina Vačkářová

Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody

V říjnu 2022 se v rámci integrovaného projektu LIFE „Jedna příroda“ uskutečnilo ustavující zasedání Národní platformy pro ekosystémové služby (NPES). Vznik platformy reflektuje dlouhodobý vývoj v oblasti hodnocení ekosystémových slu- žeb na domácí i mezinárodní scéně. V současnosti jsme svědky posunu cílů a postupů ochrany přírody, které v rostoucí míře zahrnují rámec ekosystémových služeb, přínosů přírody lidem a v širším kontextu hodnot přírody. Cílem článku je přiblížit současný kontext a cíle NPES zejména z pohledu pluralitních hodnot přírody a hodnocení ekosystémových služeb ve vztahu k ochraně a obnově ekosystémů v návaznosti na mezinárodní kontext.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf