Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ondřej Vítek

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Ondřej Vítek

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) již od roku 2009 systematicky sleduje návštěvnost vybraných lokalit v chráněných územích, o která pečuje. Výsledky mají široké využití nejenom v ochranářské praxi, ale jsou zajímavé i pro naše partnery. S narůstající délkou časových řad sledování se výsledky monitoringu stávají kvalitnějšími a lze z nich vyvozovat spolehlivější závěry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Konference Dobrá Praxe

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Vítek

Konference s názvem Dobrá Praxe 2015 a podtitulem Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR proběhla ve dnech 29. a 30. ledna v Hradci Králové.

Ochrana přírody 1/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ekologické sítě ve střední Evropě

Zvláštní číslo

autoři: Ondřej Vítek

Ekologické sítě ve střední Evropě

Projekt Přeshraniční ekologické sítě ve střední Evropě (Transnational Ecological Network in Central Europe, CENTRAL EUROPE Project TransEcoNet), který probíhal od ledna 2009 do dubna 2012, si kladl za úkol navrhnout metody hodnocení historie a současného stavu ekologických sítí, do jejichž přípravy, vytváření a péče je zapojeno více států regionu. Výstupem měla být mj. prostorová databáze existujících ekologických sítí včetně doporučení, jak jejich prostřednictvím chránit biologickou rozmanitost a schopnost ekosystémů poskytovat lidem celou škálu služeb. Časová řada digitálních map pěti vybraných modelových oblastí umožní vyhodnotit fragmentaci krajiny. Řešitelé projektu navrhli zásady, jak ocenit k životnímu prostředí citlivé využívání území a kvantifikovat služby poskytované ekosystémy tvořícími ekologické sítě.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Pomůže Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Pradědu?

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Ondřej Vítek

Pomůže Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Pradědu?

Národní přírodní rezervace Praděd je se svou rozlohou 2 000 ha největší v České republice. Statut ochrany má již od roku 1955 s cílem ochránit zdejší přírodní prostředí. Jako oblíbená lokalita lyžařských sportů však musí čelit negativním vlivům, spojeným jak s rekreačními a sportovními aktivitami návštěvníků, tak i s doprovodnými jevy, jako například budování dopravní infrastruktury či ubytovacích kapacit. Ke zlepšení situace by měla napomoci nedávno dokončená Koncepce udržitelného rekreačního využívání oblasti Praděd.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Význam cestovního ruchu pro ochranu přírody

Zvláštní číslo

autoři: Ondřej Vítek, Pavel Pešout

Význam cestovního ruchu pro ochranu přírody

Cestovní ruch (dále jen CR) je klíčovým faktorem ovlivňujícím charakter a kvalitu chráněných území. „Mávnutím proutku“ umí udělat z lesa sjezdovku, z mokré louky u rybníka hotel s koupalištěm. K tomu všemu stačí dostatečný ekonomický potenciál případného investora. Umí-li investor svůj záměr dobře prodat, nemusí ani vycházet ze zájmu široké veřejnosti. Noví klienti se v oblasti cestovního ruchu dají oslovit zejména pokud jde o atraktivní umístění destinace, např. když se „nalézá uprostřed nedotčené přírody“.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Jak na rekreaci a sport

Zvláštní číslo

autoři: Jiří Hušek, Ondřej Vítek

Jak na rekreaci a sport

Dlouhá historie rekreace a různých druhů sportů na území České republiky je úzce spjata i s chráněnými územími, která zde postupně vznikala. Díky tomu mají orgány ochrany přírody vždy vcelku jasnou představu, jaké aktivity provozované lidmi při rekreaci a sportu jsou přínosné, u kterých je negativní vliv zanedbatelný a kdy je třeba přikročit k omezením nebo zákazům. Vývoj však přináší nové způsoby provozování sportovních a rekreačních aktivit a někdy i úplně nové disciplíny, se kterými zatím zkušenosti chybějí nebo jsou velmi omezené. Zároveň se zásadně mění (zvyšuje) jejich intenzita. A tak se nezřídka stává, že dva orgány ochrany přírody posuzují stejnou aktivitu odlišně, a to nejenom díky tomu, že se projevuje na jimi spravovaných územích rozdílně, ale i proto, že každý z orgánů na ni nahlíží jinak.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo